Principal Global Investors: Wereldwijde inflatie voorbij het hoogtepunt, maar nog steeds zorgelijk

Principal Global Investors: Wereldwijde inflatie voorbij het hoogtepunt, maar nog steeds zorgelijk

Inflation Outlook
Inflatie (03)

Door Seema Shah, Chief Strategist, Principal Global Investors

Ondanks tekenen dat de inflatie in bepaalde delen van de wereld waarschijnlijk over haar hoogtepunt heen is, is het idee dat de wereldwijde monetaire verkrappingscyclus binnenkort voorbij is, misplaatst. Aangezien de CPI (consumentenprijsindex) in de nabije toekomst op een onaangenaam hoog niveau zal blijven, blijft het voor beleggers van essentieel belang inflatie te temperen.

De lager dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten en China hebben de hoop doen ontstaan dat er spoedig een einde komt aan de wereldwijde cyclus van monetaire verkrapping. Dit is echter een hopeloos optimistische zienswijze.

De CPI daalde in juli van 9,1% tot 8,5%, mede dankzij de recente daling van de energieprijzen. De piekinflatie mag dan achter de rug zijn, de CPI zal onaangenaam hoog blijven omdat de aanhoudende inflatie voor huisvesting en diensten een opwaartse druk op de prijzen blijft uitoefenen. Het zal nog wel even duren voordat de Fed zich voldoende op haar gemak voelt om de renteverhogingen te staken.

De Chinese CPI is in juli gestegen van 2,5% tot 2,7%. Dit is lager dan verwacht, maar nog altijd het hoogste niveau in twee jaar. Het inflatieprobleem van China is klein in vergelijking met de VS. Toch kan de inflatie door de stijgende voedselprijzen de komende maanden verder oplopen en mogelijk boven de doelstelling van 3% van de Centrale Bank van China uitkomen, waardoor er minder ruimte is voor renteverlagingen.

In tegenstelling tot de VS is het hoogtepunt van de inflatie in Duitsland nog in aantocht. De algemene CPI is in juli gestegen van 8,2% naar 8,5% en de aanhoudende stijging van de aardgasprijzen zal de inflatie later dit jaar waarschijnlijk in de dubbele cijfers brengen. Met dat op de achtergrond kan zelfs de op handen zijnde recessie in de eurozone de Europese Centrale Bank er niet van weerhouden de rente verder te verhogen.

De VS kijken nog steeds aan tegen een onaangenaam hoge inflatie, het inflatieprobleem van China kan groter worden, terwijl het inflatieprobleem van Europa buitengewoon nijpend is. De noodzaak van inflatiebestrijding is allerminst verdwenen.