Rachel Whittaker (Robeco): Wat is belangrijker - milieu of maatschappij?

Rachel Whittaker (Robeco): Wat is belangrijker - milieu of maatschappij?

ESG
Rachel Whittaker.jpg

De meeste duurzame beleggingsstrategieën houden rekening met een breed scala aan ESG-kwesties. Toch lijken milieuvraagstukken vaak meer prioriteit te krijgen dan maatschappelijke issues.
 
Door Rachel Whittaker, Head of SI Research bij Robeco

 

De aandacht van beleggers gaat nu veel meer uit naar klimaatverandering, waterschaarste, gezondheid van oceanen en biodiversiteit dan naar maatschappelijke kwesties als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, toegang tot financiële diensten, onderwijs en gezondheidszorg. Zo legt een snelle zoekactie in een van de vele databases voor duurzame en ethische strategieën een typisch patroon bloot: 12% was uitsluitend gericht op milieukwesties en slechts 3% uitsluitend op maatschappelijke thema’s.

Er zijn verschillende theorieën om de populariteit van milieubeleggingen ten opzichte van maatschappelijke beleggingen te verklaren. Zo kan worden gesteld dat milieuvraagstukken, zoals de CO2-uitstoot of het watergebruik, eenvoudiger te definiëren en te meten zijn dan maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid of welzijn. Dat maakt het voor duurzame beleggers makkelijker om milieugegevens systematisch te implementeren in hun beleggingsprocessen.

Daarnaast kan het ook eenvoudiger zijn om technische oplossingen voor veel milieuvraagstukken te vinden waarin kan worden belegd, terwijl oplossingen voor maatschappelijke problemen vaak meer afhankelijk zijn van gedragsverandering. Bovendien kan de definitie van succes uiteenlopen tussen verschillende culturen.

Regelgeving speelt een rol

Toch krijgt ook de regelgeving voor beleggingen op milieugebied sneller vorm dan die voor beleggingen in maatschappelijke kwesties. Waar duurzaam beleggen in zijn lange historie altijd gericht is geweest op een breed scala aan ESG-issues, was de Sustainable Taxonomy van de EU vanaf het begin in 2018 bijna volledig gericht op milieukwesties. Maatschappelijke vraagstukken moesten het doen met een kort stukje over de minimumnormen voor mensenrechten.

Pas in 2021 werd eindelijk begonnen aan een Social Taxonomy. De aanhoudende discussie over het al dan niet combineren van de taxonomieën geeft wel aan dat zelfs de experts worstelen met de vraag waar alle beleggers tegenaan lopen: wat is de juiste balans tussen alle kwesties die schreeuwen om onze aandacht?

Toch zien we dat sommige maatschappelijke thema’s stilletjes aan momentum winnen, ook al eisen milieukwesties de schijnwerpers voor zichzelf op. Zo is het belang van gendergelijkheid als beleggingsthema het afgelopen decennium toegenomen. In 2012 waren er slechts vijf beleggingsstrategieën gericht op dit onderwerp en in 2019 waren dat er al meer dan 50.

Verband tussen milieu en maatschappij

De laatste tijd hebben beleggers zich wat meer verdiept in het verband tussen gendergelijkheid en uitdagingen op milieugebied. De Verenigde Naties erkenden de link tussen gendergelijkheid en klimaatverandering al meer dan tien jaar geleden.

Dit verband tussen maatschappelijke en milieufactoren bestaat in het gehele spectrum aan duurzaamheidsuitdagingen. De armste bevolkingsgroepen worden onevenredig hard geraakt door de ergste effecten van de klimaatverandering en een goede gezondheid voor iedereen kan niet worden bereikt zonder in te zien dat klimaatverandering en toegang tot schoon water van invloed zijn op ziektepatronen. Op dezelfde manier is het uitroeien van honger onlosmakelijk verbonden met het beheren van de impact die klimaatverandering en biodiversiteit hebben op de productiviteit van de landbouw.

Een specifieke focus op milieufactoren of op maatschappelijke issues bij het beoordelen van onze beleggingskeuzes kan beleggers helpen bij de afstemming op bepaalde waarden of doelen. Maar een effectieve beleggings- of impactstrategie kan niet zonder de erkenning dat geen enkele duurzaamheidsuitdaging of -kans geïsoleerd kan worden aangepakt.

Attachments