AXA IM: Beleid ECB zit overheidsingrijpen in gascrisis dwars

AXA IM: Beleid ECB zit overheidsingrijpen in gascrisis dwars

Energy Transition ECB
ECB.jpg

Europese overheden zitten aan de grenzen van hun vermogen om het effect van de inflatieschok te verzachten, terwijl ze eigenlijk niet ontkomen aan het nemen van stimuleringsmaatregelen. De ECB lijkt echter weinig bereid haar anti-inflatiedoelstelling opzij te zetten. Dat schrijft Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group, in zijn wekelijkse Macrocast.

De bbp-groei in de eurozone viel afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht door de inhaalbeweging na de heropening van economieën. Maar Moëc verwacht dat een krimp de komende periode onvermijdelijk is. “De omvang van die krimp hangt af van de hoeveelheid Russisch gas die naar de EU stroomt. Volgens onze berekeningen zouden Duitsland en Italië de winter niet zonder rantsoenering kunnen doorkomen; de omvang daarvan - en dus van de daarmee gepaard gaande recessie - zou afhangen van een zekere mate van resource-pooling op EU-niveau.”

De AXA-econoom benadrukt dat het gedrag van de ECB in een recessie die door gasrantsoenering wordt veroorzaakt, van cruciaal belang is. “Voorlopig lijkt het erop dat hun natuurlijke koers zou zijn om de rente verder te verhogen. Het kan enige tijd duren voordat de retoriek van de haviken wordt afgezwakt, maar de markt is ongeduldig.”

Rantsoenering vereist een nog directer ingrijpen van de staat in de economie, waarbij een centrale autoriteit zou beslissen wie, hoe en wanneer toegang zou krijgen tot de resterende gasvoorraad. Dit alles strookt met het concept van "oorlogseconomie", waarbij vrijemarkteconomieën voor de duur van een crisis overschakelen op sterke overheidsinterventie.

Maar volgens Moëc wordt deze omschakeling lastig als centrale banken hun gebruikelijke anti-inflatiedoelstelling niet opzijzetten en zo gemakkelijke financiële voorwaarden voor de overheden creëren.