BlackRock: Drie redenen om te beleggen in Europese aandelen

BlackRock: Drie redenen om te beleggen in Europese aandelen

Equity Europe
Stock exchange euromunten.jpg

Europa heeft het zwaar. De economische groei is onder serieuze druk komen te staan door de problemen in de toeleveringsketens als gevolg van de pandemie, de energiecrisis en de (geplande) renteverhogingen van de ECB.

Toch bieden Europese aandelen nog altijd goede kansen voor beleggers, schrijft Nigel Bolton, co-CIO van BlackRock’s Fundamental Equity Group, en wel om drie redenen.

1) Pessimisme is ingeprijsd, waarderingen zijn (te) laag

Het vooruitzicht van een economisch zware tijd zien we al terug in de aandelenprijzen – en in het waarderingsverschil tussen Amerikaanse en Europese aandelen. Waar Europa’s penibele positie (door de afhankelijkheid van Russisch gas) de aandelenprijzen al flink heeft doen dalen, zijn Amerikaanse aandelen vanuit historisch perspectief momenteel veel duurder. Beleggers die in de huidige volatiliteit zoeken naar een gunstig instapmoment om zo op de langere termijn van structurele markttrends te profiteren, kunnen nu hun slag slaan met Europese aandelen.

2) Bedrijven van hoge kwaliteit en die dividend uitkeren bieden stabiliteit

Europa barst van de bedrijven die robuust genoeg zijn om periodes van inflatie en mindere economische groei te doorstaan. Het is slim om te beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit die winst genereren, een groot marktaandeel hebben en blijven groeien – ongeacht de economische omstandigheden. BlackRock let er in het bijzonder op of bedrijven dividend blijven uitkeren en dat is het geval bij 70% van de Europese bedrijven, verwacht onderzoek van Barclays Research.

De grootste kansen ziet BlackRock in de Europese zorgsector, specifiek bij bedrijven die kunnen investeren in innovatie en die ook in vorige perioden van zwaar economisch weer toch winstgevend bleven. Opgekomen trends in de zorgsector sinds de pandemie zijn de automatisering van laboratoria en consumer healthcare.

3) Europese bedrijven zijn motor achter energietransitie

BlackRock verwacht dat overheden over de hele wereld Europese bedrijven zullen inschakelen om hen te helpen de net-zerodoelen te halen. De vermogensbeheerder belegt vooral in bedrijven die oplossingen bieden in “groene” waterstof (waterstof die wordt geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit) als alternatief voor fossiele brandstoffen en makers van halfgeleiders. Ook bedrijven die gebouwen duurzamer kunnen maken en aanbieders van wind- en zonne-energie zijn interessant.