T. Rowe Price: Inflatie nadert hoogtepunt

T. Rowe Price: Inflatie nadert hoogtepunt

Inflation Outlook
Outlook vooruitzicht (01)

Nu zowel centrale banken als beleggers zich aanpassen aan de extreme inflatie, is de vraag die veel beleggers bezighoudt wanneer en hoe de inflatie zal pieken en op welk niveau. De vervolgvraag is hoe de wereld er dan uitziet met betrekking tot de economie en de bedrijfswinsten als dit gebeurt. Laurence Taylor, Portfolio Specialist bij T. Rowe Price, geeft zijn analyse.

Waarom kan de inflatie afnemen?
Hoewel de wereld uiterst complex en onzeker blijft, begint Taylor het effect van prijsstijgingen op de consumptie te zien. Hoewel de financiële huishouding van consumenten sterk is na twee jaar ontwrichting door COVID en de werkgelegenheid hoog blijft, zijn er duidelijke signalen dat consumenten hun bestedingspatroon aanpassen nu de inflatie toeslaat. Deze vraagvernietiging is onderdeel van het mechanisme waardoor de inflatie zal pieken en vervolgens afnemen, naarmate de economie vertraagt. 
 
Er zijn ook verschillende voorbeelden van bedrijven die hun personeelsbeleid aanpassen naarmate de economische vooruitzichten versomberen. Een van de belangrijkste aanjagers van deze inflatiecyclus is de loonstijging. Een sterke economie gaat immers gepaard met krappe arbeidsmarkten, wat leidt tot een hevige concurrentie om arbeidskrachten. Het signaal dat bedrijven nu afgeven wordt er snel een van het onderdrukken van de verwachtingen, een andere bron die de oorzaak is van piekende en afnemende inflatie.  
 
De ervaring leert dat een verzwakkende economie en welvaartsvernietiging zouden moeten helpen om de krapte op de arbeidsmarkt en de abnormale supply chain terug te dringen. Kortom, hoewel de exacte timing van de omslag in de inflatie niet kan worden voorspeld, lijkt het erop dat de inflatiepiek dichter bij is dan in de beginfase van de escalerende inflatiecyclus. Tegelijk is het moeilijk in te schatten hoezeer de economische activiteit afneemt door verkrapping, onzekerheid en hoge prijzen.
 
Waarom is dit van belang?
Gezien de reactie op de monetaire verkrapping en het vooruitzicht van een wereldeconomie met een lage groei, maar die niet instort, krijgt Taylor meer vertrouwen dat de inflatiepiek nadert en de inflatie verdwijnt. De veelheid aan negatieve krantenkoppen schept nu kansen in aandelen die groeipotentieel bieden, met waarderingen die in sommige gevallen extreem zijn
 
De olieprijzen blijven een belangrijke swing-factor. De weg naar lagere olieprijzen is een uitdaging, gezien de noodzaak om het aanbod structureel te verhogen en een streep te zetten door de Russische aanvoerlijnen naar Europa.  
 
Wat zijn de gevolgen van inflatie voor beleggers in groeiaandelen?
Als er iets positiefs te melden is in een jaar dat gedomineerd werd door slecht nieuws, dan is het wel dat de kapitaalmarkten een bescheiden recessie al hebben ingeprijsd met een stevige sell off van groeiaandelen. Dat heeft uitdagingen met zich meegebracht, maar volgens Taylor is de rotatie uit groeiaandelen nu grotendeels achter de rug. Hierdoor komen groeiaandelen, maar vooral ook de selectie binnen de brede aandelencategorie, weer in beeld. Zodra de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, zal dit een positief signaal zijn voor beleggers en vooral voor bedrijven die in staat zijn om de winst in de volgende fase van de cyclus te laten groeien.  
 
Vooruitzichten voor de rest van het jaar
De tweede helft van 2022 staat dus in het teken van een strijd tussen degenen die denken dat het slechte nieuws al zijn hoogtepunt heeft bereikt en degenen die in de komst van een diepe recessie geloven. De vooruitzichten blijven onzeker, maar een bescheiden groei (wat iets anders is dan een wereldwijde recessie) en een afnemende inflatie (wat iets anders is dan een oncontroleerbare inflatiecyclus), is nog steeds de centrale these van T. Rowe Price. Dit beleggingsklimaat is duidelijk anders dan in het afgelopen decennium, maar niet zo anders dat fundamentele analyse, een vooruitziende blik en contraire besluitvorming  worden ondermijnd om gezonde beleggingsbeslissingen te nemen.