Quintet: Het tijdperk van de ontwrichting

Quintet: Het tijdperk van de ontwrichting

Outlook
Outlook vooruitzicht (02)

“Counterpoint” gaat dieper in op de ontwikkeling van de financiële markten, van de belangrijkste beleggingscategorieën en van de wereldeconomie in de tweede helft van 2022 en verder.

In een wereld die wordt gekenmerkt door lagere groei en hogere inflatie, onder meer ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens en de sluimerende covid-risico's, zijn beleggers omgeven door aanhoudende onzekerheid. Dit omvat neerwaartse risico's als een mogelijke recessie in de eurozone, met name als de oorlog in Oekraïne zou escaleren en een mogelijk strikt verkrappingsbeleid van de Amerikaanse Fed, waardoor de groei van grootste economie ter wereld zou worden afgeremd. Te midden van zoveel onzekerheid zijn beleggers begrijpelijkerwijs bezorgd over de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten en het beleggingsrendement.

Maar wanneer we echter voorbij de negatieve berichtenstroom kijken, zien we aanzienlijke langetermijnkansen die verband houden met dit tijdperk van disruptie. Zowel de Russische invasie van Oekraïne als de pandemie hebben een aanzet gegeven tot het terughalen van productie, wat leidt tot meer investeringen in de aanbodkant van binnenlandse economieën. De onzekere energiesituatie levert ook een bijdrage aan de groene transitie. En ondanks een hobbelige eerste halfjaar voor technologieaandelen, kunnen thema's als cyberbeveiliging, robotica en automatisering hun sterke prestaties voortzetten.

Dat zijn de inzichten van Chief Investment Officer Bill Street en van Chief Economist Daniele Antonucci van Quintet Private Bank. Vandaag heeft de Europese vermogensbeheerder zijn halfjaarlijkse Counterpoint, zijn prognoses voor de wereldeconomie, de financiële markten en belangrijkste beleggingscategorieën gepubliceerd. In dat verslag, waarin wordt uitgegaan van een verwachte wereldwijde groei van 3,3% in 2022 (een daling na de 5,8% in 2021) en een wereldwijde inflatie van 7,8% (een stijging ten opzichte van de 4,6% in 2021), gaan Street en Antonucci in op vijf kernovertuigingen en op hun implicaties voor beleggers.

Ze identificeren een reeks structurele micro- en macrotrends, die na de pandemie en het conflict in Oekraïne waarschijnlijk voor ontwrichting zullen zorgen:

1. BEDRIJVEN | IN ZWAAR WEER

In periodes van onzekerheid zoals de huidige kunnen de beste bedrijven nog steeds goed presteren, en zelfs al de grond bewerken voor het volgende groeiseizoen. Dit vereist langetermijngerichtheid en flexibiliteit, met name financiële flexibiliteit. 'Daarom hebben we een sterke voorkeur voor bedrijven met sterke balansen en een hoge vrije kasstroom', aldus Street. Financiële kracht verschaft kwalitatief hoogwaardige bedrijven met een hoge groei de flexibiliteit en de kansen om ondanks slechtere economische omstandigheden te blijven investeren.

2. SECTOREN | TERUGHALEN VAN DE PRODUCTIE, HERSTELLEN EN GERUSTSTELLEN

Overheden en bedrijven nemen actieve maatregelen om de kwetsbaarheden te aan te pakken die na decennia van offshoring en onevenwichtig economisch beleid zijn ontstaan. 'Hierdoor zullen er in strategisch belangrijke sectoren aanzienlijke investeringen worden gedaan, waardoor de aanbodketens robuuster worden, de binnenlandse veiligheid verbetert en er een grotere energieonafhankelijkheid zal ontstaan', aldus Antonucci.

'Op de opkomende markten heeft China zich lang gericht op het herbalanceren van zijn economie, door de binnenlandse economie te stimuleren en de maaksector in de waardeketen te upgraden.' Voor de chief economist Quintet zijn deze trends in de rest van het jaar waarschijnlijk belangrijke drivers van het aandelenrendement.

3. DE ECONOMIE | LEREN LEVEN MET INFLATIE

De wereldwijde inflatie zal eind 2022 naar verwachting 7,8% bedragen, en vervolgens vertragen tot ongeveer 5% in 2023. Hoewel dat nog steeds boven de niveaus is van voor het covid-tijdperk, dat werd gekenmerkt door een sober begrotingsbeleid en balansherstel, zouden centrale banken in staat moeten zijn het tempo van de verkrapping volgend jaar te vertragen, naar meerdere renteverhogingen dit jaar.

'Op de lange termijn', zei Antonucci, 'is het onwaarschijnlijk dat de inflatie ten gevolge van de groene transitie en meer plaatselijke toeleveringsketens, waarschijnlijk niet tot aanzienlijke rentestijgingen leiden.'

4. ENERGIE | DUURZAME EN BETROUWBARE ENERGIE

De thema's fossiele energie en schone energie hebben sinds de invasie van Oekraïne in februari beter gepresteerd dan de markt, een risicoverlagende benadering die kan worden verklaard in een klimaat waarin markten gericht zijn op de kortetermijnbehoefte om de energievoorziening vrijwillig te stellen. Naarmate het enthousiasme voor fossiele energie afneemt, zullen beleggers zich op de langere termijn echter in toenemende mate gaan richten op schone technologie.

Street merkte op dat sinds de invoering van de Klimaatovereenkomst van Parijs in 2015 de aandelen schone energie beter hebben gepresteerd dan de markt. 'Dit decennium zou het verschil tussen aandelen in schone energie en fossiele energie, die het laatste decennium hebben om gepresteerd, nog groter kunnen worden.'

5. TECHNOLOGIE | TECH HEEFT DE TOEKOMST

Wereldwijde technologieaandelen zijn mogelijk bezig met een grootste daling op jaarbasis van de afgelopen 14 jaar, maar langetermijnbeleggers hebben een goede reden om technologiegerelateerde thema's te overwegen, met name via een diversifieerde benadering.

'De grootste uitdagingen van de wereld, klimaatverandering, energieafhankelijkheid, risico's op pandemiëen, voedselveiligheid en een robuuste toeleveringsketen kunnen allemaal door middel van technologie worden aangepakt', zei Antonucci. 'Daarnaast zijn enkele van de meest opwindende kansen als het metaverse, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's en genomica ook onlosmakelijk verbonden met technologie. De langetermijnvooruitzichten voor technologie en innovatie blijven robuust.'