Schroders: Carbon Framework helpt beleggers met duurzaam beleggen

Schroders: Carbon Framework helpt beleggers met duurzaam beleggen

ESG-investing Climate Change Energy Transition
Klimaat (12) opwarming aarde duurzaam

De dringende behoefte aan actie op het gebied van klimaatverandering en de waarschijnlijke beleidsreacties betekenen dat beleggers moeten nadenken over CO2 in hun beleggingsportefeuilles. En ze moeten dat vanuit meerdere perspectieven doen. Om beleggers hierbij te helpen, heeft Schroders een Carbon Framework ontwikkeld.

Het raamwerk rust op vier pijlers van activiteit in de CO2-beleggingseconomie. De eerste twee zijn pijlers van beleidsonderzoek, namelijk overheidsbeleid en centralebankbeleid. Inzicht in deze eerste twee pijlers helpt beleggers bij het inschatten van de risico's en kansen voor hun portefeuilles.
 
Deze onderzoekspijlers kunnen en moeten beleggers gebruiken om inzicht te krijgen in welke activa zij in de toekomst kunnen beleggen. Een verkeerd begrip van het beleid kan ertoe leiden dat beleggers achterop raken in hun begrip van de ontwikkeling van het duurzame beleggingslandschap, waardoor zij worden blootgesteld aan grotere duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast moeten beleggers ook rekening houden met het gedrag van bedrijven en consumenten.
 
14062022 Schroders
 
De andere twee pijlers van het raamwerk vertegenwoordigen CO2-gerelateerde activa die beleggers concreet kunnen kopen en verkopen. De twee soorten verhandelbare markten - gereguleerde en vrijwillige - zijn vanuit het oogpunt van de belegger zeer verschillend. Schroders meent dat er zowel een beleggings- als een duurzaamheidsmotief is voor het gebruik van CO2-emissierechten, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik binnen een portefeuille.
 
Het koolstofarm maken van het systeem zal op een niet-lineaire en onvoorspelbare manier gebeuren, met veel wendingen op het pad. Markten voor CO2-gerelateerde activa kunnen beleggers kansen bieden om hun portefeuilles rechtstreeks te beschermen tegen CO2-prijsrisico’s en hun voordeel te doen met de kansen die door de energietransitie worden gecreëerd, en zo ook hun nettobijdrage aan de klimaatverandering te verminderen.