Optimix: Hoge inflatie is zorgwekkend, maar een recessie blijft voorlopig uit

Optimix: Hoge inflatie is zorgwekkend, maar een recessie blijft voorlopig uit

Inflation Outlook
Rente (04) inflatie

In maar liefst 60% van de toelichtingen op de cijfers van het eerste kwartaal van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd kwam het woord ‘inflatie’ voor (bron: ASR). Voor eind 2021 was dit nooit meer dan 30%.

De hoge inflatie baart beleggers zorgen. De vermogensbeheerders van Optimix denken vooralsnog niet dat een recessie aanstaande is. Voor hen is het van belang aandelen van ondernemingen in portefeuille te hebben die bescherming bieden tegen inflatie. De accenten op de grondstoffen- en energiesector zijn hier voorbeelden van. 
 
Het huidige beleggingsklimaat wordt beheerst door centrale bankiers. Hun is er veel aan gelegen de inflatie de kop in te drukken. Simpel gezegd zullen zij het geld duurder willen maken. Zij doen dit door de beleidsrente te verhogen en de geldhoeveelheid te verkleinen. Om de inflatie in de Verenigde Staten en Europa serieus af te remmen, zullen zowel de Federal Reserve als de ECB de beleidsrente meerdere malen verhogen. Dit vooruitzicht alleen al zorgt ervoor dat beleggers obligaties van de hand deden, waardoor de rente steeg en aandelen daalden.
 
De Federal Reserve zal de komende 12 maanden naar verwachting haar beleidsrente met 3% verhogen tot 3,75%. Voor de ECB ligt de taak net even iets moeilijker door de heterogeniteit aan landen die onder de Europese muntunie vallen. Niet elk land kan haar overheidsschuld even makkelijk herfinancieren. Het renteverschil tussen Duitsland en Italië loopt op bij elke suggestie van minder ruim monetair beleid door de ECB. Uiteindelijk leidt een cyclus van renteverhogingen tot een afnemende economische groei en daarom zijn de centrale banken huiverig de rente te fors te verhogen.
 
Wat zijn de verwachtingen van Optimix?
 
De komende maanden zal, mede door gunstigere jaar-op-jaar vergelijkingen, de inflatie iets lager uitvallen. De monetaire verkrapping die de Federal Reserve en ECB nu van plan zijn door te voeren zal de economie niet direct richting recessie drijven. Bovendien staan bedrijfsbalansen er goed voor en is de werkloosheid laag. Een recessie verwacht Optimix voorlopig dan ook niet. Wel blijven de hoge grondstoffenprijzen een bron van zorg.
 
In Oekraïne wordt voorlopig niet naar een uitweg van het oorlogsgeweld gezocht, met alle humanitaire en economische gevolgen van dien. De vermogensbeheerders van Optimix zien, zonder einde aan het oorlogsgeweld, de hoge brandstof- en gasprijzen komende winter wel een gat slaan in menig huishoudboekje en bedrijfsbegroting. Centrale banken zullen dan een gematigder toon aanslaan en voorzichtiger zijn met het stapsgewijs verhogen van de rente.