Outlook 2022: Ewout van Schaick (NN Investment Partners)

Outlook 2022: Ewout van Schaick (NN Investment Partners)

Outlook 2022 Outlook
Ewout van Schaick-NN Investment Partners-980x600.jpg

Ewout van Schaick, Head of Multi Asset bij NN Investment Partners

Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor beleggers?

‘In 2022 zal het economisch herstel kunnen doorzetten als de impact van het COVID-19-virus langzaam wegebt en de veelbesproken verstoringen in de productieketen afnemen. De economische groei wordt verder geholpen door een actievere rol van overheden met nieuwe investeringen in de infrastructuur (VS, China) en de energie-transitie (EU). In deze omgeving liggen er opnieuw kansen voor aandelenbeleggers.

Winstverwachtingen in de markt zijn voorzichtig in vergelijking met de verwachte economische groei en geven ruimte voor positieve verrassingen. Aandelenwaarderingen zijn weliswaar hoog, maar zeker niet in extreme mate. De meeste ruimte voor hogere aandelenkoersen zien we in Europa. Europese aandelen hebben een hogere risicopremie ten opzichte van de Amerikaanse en laten een sterkere winstgroei zien in 2021 en 2022. Europese aandelen zullen bovendien profiteren van investeringen uit het Europese herstelfonds en zijn minder gevoelig voor een geleidelijk oplopende rente.

De belangrijke risico’s voor de economie en voor beleggers zijn gerelateerd aan inflatie en het monetaire beleid. Als inflatie in 2022 persistenter blijkt dan nu wordt verwacht, zouden centrale bankiers nerveus kunnen worden en over kunnen gaan tot een snellere afbouw van het opkoopprogramma alsmede eerder renteverhogingen kunnen inzetten.

Dit zal in eerste instantie leiden tot hogere renteverwachtingen en lagere obligatieprijzen. Als deze beweging onverwacht snel gaat, zal dit ook op andere asset-categorieën, zoals aandelen en vastgoed, invloed hebben. Vooral de groeiaandelen die het de afgelopen jaren zo goed hebben gedaan, zijn dan kwetsbaar.’

Aandelenwaarderingen zijn weliswaar hoog, maar zeker niet in extreme mate.