Pimco: Duitsland zet toon met soepeler begrotingsbeleid in crisisbestendiger Europa

Pimco: Duitsland zet toon met soepeler begrotingsbeleid in crisisbestendiger Europa

Germany
Duitse vlag.jpg

Een soepeler begrotingsbeleid van de nieuwe Duitse regering zal waarschijnlijk de toon zetten voor heel Europa. Dat schrijft portfoliomanager Konstantin Veit van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in zijn outlook voor Europa.

Veit verwacht dat de nieuwe Duitse regering, die naar verwachting volgende maand al zal worden geïnstalleerd, een iets minder dogmatisch begrotingsbeleid zal voeren en investeringen zal bekijken waarmee het land gemoderniseerd kan worden en waarmee de binnenlandse vraag versterkt kan worden.

Dat betekent volgens Pimco echter niet dat het Duitse beleid zal omslaan van behoudend naar roekeloos. “Evenmin verwachten wij dat Duitsland aan het einde van onze seculaire horizon tekorten op de lopende rekening zal hebben. Duitsland zal waarschijnlijk vasthouden aan de ‘debt brake’, de grondwettelijke regel die in 2009 is ingesteld en die het structurele tekort van de federale overheid beperkt tot 0,35% van het bbp.”

Schuldenplafond

Desondanks voorziet Veit dat Berlijn manieren zal zoeken om het schuldenplafond soepeler te interpreteren, de rest van Europa volgt dan waarschijnlijk snel. “Het is goed mogelijk dat de hervormingen in meer budgettaire manoeuvreerruimte zullen resulteren, vooral omdat wordt ingezien dat begrotingsconsolidatie ten koste van investeringen niet de optimale strategie is om tot een houdbare schuldpositie te komen.”

Een bewijs daarvan is volgens Veit een voorstel van het European Stability Mechanism dat voorziet in een verhoging van het maximale schuldplafond van 60% tot 100% van het bbp vanwege de lagere groei.

Europese Centrale Bank

De forward guidance voor de beleidsrente die de ECB heeft vastgesteld, biedt financiële markten de geruststelling dat de ECB geduldig zal blijven. Dit voorkomt volgens Pimco een voortijdige verkrapping zoals in 2008 en 2011.

Assetallocatie

Veit ziet dat de pandemie en de bezorgdheid over klimaatverandering hebben geleid tot een betere coördinatie tussen de Europese beleidsmakers. “Dit heeft de staartrisico's verminderd en de weg geëffend voor een grotere stabiliteit over de seculaire horizon.” Veit wijst erop dat de risico's voor de macro-economische vooruitzichten hoog blijven. “Maar een minder crisisgevoelige eurozone is een goed voorteken voor risicovolle activa in het algemeen.”

Veit is constructief ten aanzien van de perifere spreads, met name Italië. “Maar we richten ons wel op het verkrijgen van een passende compensatie voor de politieke onzekerheid.” Pimco behoudt daarna de curve steepener-posities. “Wij verwachten namelijk niet dat de ECB binnenkort de beleidsrente kan verhogen, terwijl een uiteenlopend monetair beleid de euro op middellange termijn tot een interessante financieringsvaluta zou kunnen maken.”