DWS: Ruim baan voor beleggen in treinen

DWS: Ruim baan voor beleggen in treinen

Infrastructure
Spoorwegen.jpg

Het spoor speelt een belangrijke rol in het CO2-vrij maken van de wereldeconomie. Vervuilende treinen moeten worden vervangen. DWS verwacht dat de leasemarkt voor rollend materieel de komende tien jaar hard groeit en heeft hierover bijgevoegd rapport geschreven.

Beleggers kunnen inspelen op het beleid van nationale overheden en de Europese Unie om vrachtvervoer meer per spoor te laten plaatsvinden en de verwachting dat de markt voor het passagiersvervoer verder wordt geprivatiseerd, stelt DWS in haar rapport.

Volgens DWS gaan beleggers een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de bestaande financieringskloof. Er is namelijk veel privaat geld nodig om de verouderende vloot van rollend materieel te vervangen en CO2-vrij te maken. Met investeringen kunnen ze ook de verwachte uitbreiding van de capaciteit verwezenlijken.

Rollend materieel kent voor beleggers vrij hoge toetredingsdrempels. Toch is er vanuit die groep een groeiende belangstelling voor het investeren in leaseplatforms, weet DWS.

In het verleden hebben core-infrastructuurbeleggers zich gericht op gereguleerde leasediensten voor rollend materieel voor passagiersvervoer, gesteund door langetermijncontracten en indexering van kasstromen aan de inflatie. Core plus-strategieën die zich richten op het verwerven van belangen in leaseplatforms voor goederenvervoertreinen en locomotieven mogen zich, mede als gevolg van de jacht naar vergroening, op meer aandacht verheugen, aldus de experts van DWS.