BNP Paribas Asset Management en Dynamic Credit Group gaan partnerschap aan

BNP Paribas Asset Management en Dynamic Credit Group gaan partnerschap aan

M&A
Handshakle.jpg
  • BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) heeft een meerderheidsbelang verworven in Dynamic Credit Group (Dynamic Credit), een in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder en gespecialiseerde geldverstrekker.
  • Dankzij deze transactie zal de beleggingsdivisie Private Debt & Real Assets (PDRA) van BNPP AM zijn activabasis aanzienlijk kunnen laten groeien, terwijl Dynamic Credit toegang krijgt tot een groot en wereldwijd distributienetwerk.

De overname van Dynamic Credit past in de strategie van BNPP AM om de uitbreiding van zijn beleggingsplatform te versnellen, met name binnen het strategisch belangrijke gebied van de niet-beursgenoteerde markten. Deze transactie is onderhevig aan goedkeuring van toezichthoudende instanties.

Dynamic Credit beheert een vermogen dat voornamelijk bestaat uit Nederlandse hypotheken en dat onder andere wordt georigineerd via het eigen online platform bijBouwe. Het biedt beleggers een volledig scala aan diensten aan voor deze activaklasse, waaronder het portefeuillebeheer via collectieve en enkelvoudige mandaten, en diensten op het gebied van waarderingen en rapportages.

Naast Nederlandse hypotheken bouwt Dynamic Credit ook op haar expertise binnen het origineren en beheren van granulaire leningenportefeuilles door nieuwe activaklassen zoals consumentenfinanciering te betreden middels haar Diversified Loan strategie. Binnen Dynamic Credit opereert dochteronderneming LoanClear als onafhankelijk dienstenplatform, met een specialisme in de waardering en benchmarking van leningenportefeuilles alsmede in het faciliteren van lening en/of portefeuille transacties.

Deze deal biedt PDRA de mogelijkheid om de ontwikkeling van haar Nederlandse hypotheekinvesteringsoplossingen te versnellen. Gezien hun lage kapitaalbeslag onder Solvency II en het aanhoudend lage renteklimaat zijn Nederlandse hypotheken zeer aantrekkelijk voor institutionele beleggers, en zal interesse naar verwachting gestaag blijven groeien. Deze markt vormt een kernbelegging voor pensioenfondsen in Nederland en verzekeraars in overige Europese landen.

Hoewel Dynamic Credit deel gaat uitmaken van de PDRA divisie, blijft het als zelfstandige entiteit opereren onder leiding van CEO en oprichter Tonko Gast. Tonko zal rapporteren aan David Bouchoucha, CIO en Head of PDRA. David wordt daarnaast benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dynamic Credit.

David Bouchoucha, hoofd PDRA bij BNPP AM:

"Dit partnerschap markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van ons private schuldplatform en een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van beheerd vermogen. Het gaat nu om een totaal van ruim 20 miljard EUR gecommitteerd door klanten. Het voegt ook een innovatieve en gevestigde skillset toe in het origineren, het beheer en de service van kredietportefeuilles op granulaire basis, vooral op hypotheekgebied. We kijken ernaar uit om met onze klanten in gesprek te gaan over de nieuwe kansen die dit partnerschap zal bieden in termen van het toevoegen van waarde aan hun private schuldportefeuilles."

Tonko Gast, oprichter & CEO van Dynamic Credit:

"De steun van een toonaangevende vermogensbeheerder als BNP Paribas Asset Management is cruciaal voor onze toekomstige ontwikkeling en zal ons in staat stellen onze distributienetwerken in Europa significant uit te breiden. Dynamic Credit en BNPP AM delen beide vergelijkbare waarden en zijn volledig op elkaar afgestemd op het vlak van fiduciaire taken en onze benadering van klantenservice. Duurzaamheid en innovatie zijn strategische prioriteiten voor beide bedrijven, die we zullen blijven versterken, vooral met betrekking tot de particuliere markten."