T. Rowe Price: President Biden zet aanval in op concurrentiebeperking in bedrijfsleven

T. Rowe Price: President Biden zet aanval in op concurrentiebeperking in bedrijfsleven

Financial markets United States
Witte Huis - Biden.png
  • President Biden zet zwaar in op aanpak van concurrentiebeperkingen met een presidentieel decreet en nieuwe benoemingen
  • Het presidentiële decreet richt zich onder meer op de aanpak van de macht van dominante technologieplatforms en de stijgende kosten van de gezondheidszorg
  • Beleggers moeten terdege rekening houden met een scherper toezicht op de bescherming van consumenten en mogelijke negatieve berichtgeving
De benoeming van belangrijke stafmedewerkers door president Joe Biden en zijn recente executive order (presidentieel decreet) gericht op "het bevorderen van concurrentie in de Amerikaanse economie" duidden op een krachtige steun van zijn regering voor een overheidsbrede herziening van het antitrust- en regelgevingsbeleid om de schade aan te pakken die kan voortvloeien uit concurrentiebeperkende praktijken en machtsconcentraties in de industrie.
 
Katie Deal, Washington Analyst van T. Rowe Price vat dit op als een belangrijke verschuiving in de benadering van de Amerikaanse overheid van consolidatie in de industrie, een ontwikkeling die kan leiden tot strengere controles van beoogde bedrijfscombinaties, langere termijnen voor het sluiten van deals, en meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een transactie goedgekeurd te krijgen.
 
Het presidentiële decreet is breed van opzet maar pakt vooral twee belangrijke punten van zorg aan: de macht van dominante technologieplatforms en het probleem van de stijgende kosten van de gezondheidszorg. De order moedigt echter ook regelgevende maatregelen aan om de zorgen weg te nemen over consolidatie en concurrentie in een reeks van sectoren, waaronder telecommunicatie, landbouw, bankwezen en transport. Dat kan leiden tot berichtgeving in media met een negatieve impact op aandelenkoersen en incrementele veranderingen in bedrijfspraktijken, aangezien deze executive order in bepaalde sectoren tot een strenger toezicht zal leiden.
 
Deal meent dat beleggers dit regelgevingsproces daarom nauwlettend in de gaten moeten houden. “Ze moeten echter daarbij niet uit het oog verliezen dat voor een alomvattende hervorming van de wet- en regelgeving de steun van beide politieke partijen nodig zal zijn en dat dit proces waarschijnlijk jarenlang zal duren.”
 
Nominaties wijzen op een strengere antitrustaanpak
Er zijn veel tekenen die erop wijzen dat de megacap-technologieplatforms te maken krijgen met een strenger toezicht. Dit blijkt onder meer uit de benoemingen van de regering Biden op sleutelposten in het Witte Huis en bij toezichthoudende instanties: Jonathan Kanter (genomineerd om de antitrustdivisie van het Justice Department te leiden), Lina Khan, voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC), en Tim Wu (benoemd bij de National Economic Council); alle drie hebben in het verleden kritiek gehad op de zakelijke praktijken van de techgiganten.
 
President Biden stelt 72 verschillende initiatieven voor waarmee meer dan een dozijn federale instanties regels kunnen opstellen om praktijken aan banden te leggen die schadelijk worden geacht voor de consument en die de concurrentie belemmeren. Een van de belangrijkste initiatieven is het aanmoedigen van de FTC om regels vast te stellen voor technologiebedrijven die gegevens verzamelen. Ook zouden mogelijk oneerlijke praktijken van populaire techplatforms die kleinere bedrijven die via deze platforms hun klanten bedienen, benadelen, hard aangepakt moeten worden.
 
Betaalbare gezondheidszorg
In de gezondheidszorg dringt president Biden er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan om binnen 45 dagen een plan in te dienen om de prijzen van geneesmiddelen te verlagen, eerder aangenomen wetgeving uit te voeren om onverwacht hoge rekeningen in ziekenhuizen aan te pakken, en om andere stappen te ondernemen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
 
Andere opmerkelijke aanbevelingen zijn onder meer dat het voor consumenten gemakkelijker en goedkoper moet worden om van telecommunicatieprovider te veranderen, dat de transparantie van luchtvaart- en scheepvaarttarieven moet worden verbeterd, dat het voor boeren gemakkelijker moet worden om grote verwerkers van landbouwproducten aan te klagen wegens onderbetaling en andere misbruiken, en dat het gebruik van afspraken tussen concurrenten moet worden beperkt.
 
Ook strengere controles op fusies en overnames met als doel een te sterke concentratie in een sector te voorkomen, nemen een prominente plaats in in het besluit. Voor beleggers betekent dit dat het beoordelingsproces voor fusies en overnames strenger kan worden en dat er zwaardere voorwaarden gaan gelden voor de goedkeuring van transacties.
 
Het presidentiële decreet van Biden bevat geen handhavingsmechanismen, maar moedigt federale instanties aan om een meer vooruitstrevend beleid te voeren, binnen de bevoegdheden waarover zij onder de huidige wetgeving beschikken. Het zal echter tijd kosten om nieuwe regels te ontwikkelen. Dit kan maanden tot jaren in beslag nemen en de noodzakelijke coördinatie tussen verschillende instanties kan de vooruitgang vertragen.