ECB-preview: Afremmen oplopende inflatie of doorgaan met stimuleren?

ECB-preview: Afremmen oplopende inflatie of doorgaan met stimuleren?

Inflation ECB
ECB (2).jpg

De heropening van steeds meer economische sectoren stuwt de inflatie in de eurozone op. De Europese Centrale Bank (ECB) zal moeten kiezen tussen het afremmen van de geldontwaarding of het voortzetten van monetaire stimulering.

ECB-watchers van verschillende grote internationale assetmanagers voorzien bij de bekendmaking van de besluiten uit de ECB-bestuursvergadering donderdag nog geen grote beleidsaanpassingen. Wel zullen ze de woorden van ECB-president Christine Lagarde grondig analyseren, op zoek naar hints omtrent het naderende beslissingsmoment.

Konstantin Veit, portefeuillemanager bij Pimco, verwacht dat de Europese centrale bankiers hun monetaire beleid donderdag in grote lijnen zullen handhaven. ‘De ECB zou het signaal kunnen geven dat er iets minder wordt aangekocht onder het PEPP-programma op basis van seizoensinvloeden.’

In het huidige tempo van PEPP wordt maandelijks €80 miljard opgekocht, boven op de € 20 miljard onder eerdere opkoopprogramma’s. Omdat de markt in de zomer minder actief is, zou een lager bedrag kunnen volstaan.

Ook hoofdeconoom Gilles Moëc stelt in een commentaar voor AXA Investment Managers donderdag geen ‘aardverschuiving’ te voorzien. Hij denkt dat de centrale bankiers hun opties zo veel mogelijk open zullen houden. Een significante verlaging van het opkooptempo noemt hij ‘zeer onwaarschijnlijk’.

PGIM Fixed Income wijst er in een vooruitblik op dat de verhoging van de opkopen in het tweede kwartaal tijdelijk van aard was en dat de markt al rekening houdt met een daling van het maandelijkse aankoopbedrag. De kapitaalmarktrentes in de eurozone lopen daarbij recent al wat op.

Volgens Pimco’s Veit zal de ECB ingrijpen als de rentes voor euro-overheden te ver oplopen. ‘Als de rentes in de eurozone oncomfortabel worden, verwachten wij dat de ECB met woorden zal reageren en uiteindelijk de PEPP-aankopen zal verhogen, maar de ECB zal hierin reactief in plaats van proactief optreden.’

De inflatiedoelstelling van de ECB, van onder maar nabij de 2%, blijft echter het hete hangijzer nu hogere inflatiecijfers gemeten worden. In september belooft de ECB een evaluatie van het monetaire beleid. Dan zal ook duidelijkheid moeten worden wat er gebeurt aan het eind van PEPP, in maart 2022.

Pimco verwacht ‘evolutie, maar geen revolutie’ richting langer stimuleren. AXA IM voorziet een aanpassing van de interpretatie van de inflatiedoelstelling om zo de stimulering voort te kunnen zetten. En PGIM FI denkt dat de ECB voor ‘een significante beleidswijziging’ staat en de opkopen op zal voeren om de inflatie ook na de initiële opleving op een hoger niveau te brengen.