Amundi: Belegger kan niet langer om India heen

Amundi: Belegger kan niet langer om India heen

Emerging Markets India
India

Beleggers zouden Indiase beleggingscategorieën niet langer moeten negeren. In vergelijking met de VS en China ligt het bbp per hoofd van de Indiase bevolking aanmerkelijk lager, maar het potentieel voor een inhaalslag in de komende decennia is zeer groot, wijst Vincent Mortier, Deputy CIO bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Mortier ziet de Indiase economie, die de afgelopen jaren door de overheid werd omgevormd van een ongeorganiseerde tot een meer formele economie, een belangrijke speler worden in de wereldeconomie. “Het land is klaar om een sterk potentieel te ontsluiten door middel van een aantal belangrijke initiatieven die vaak met elkaar verbonden zijn”, stelt Mortier in zijn researchpaper getiteld ‘Why investors should look at Indian assets’.

India kent ten eerste een gunstige demografie. De beroepsbevolking van het land beslaat meer dan 67% van de totale bevolking. India zou de komende decennia in meer dan de helft van het potentiële personeelsbestand van Azië kunnen voorzien.

Het recent bekendgemaakte infrastructuurplan ter waarde van 1500 miljard dollar, jaagt tot 2025 de gehele Indiase economie aan. Het plan leidt bovendien tot een sneller herstel van de economie na Covid-19. “Kapitaaluitgaven met een focus op infrastructuur nemen hierdoor toe. Sectoren zoals de bouw, staal, energie, farmaceutica en gezondheidszorg zouden moeten profiteren van het plan”, verwacht Mortier.

De transitie naar een meer formele economie biedt wereldwijde beleggers kansen op middellange termijn. De aandelenmarkt is liquide en groeit snel, wijst Mortier. “Het omvat het hoogste aantal aandelenfondsen met een marktkapitalisatie van meer dan $500 miljoen. De aandelenbeurs kent bovendien het grootste aantal aandelenfondsen dat in de afgelopen tien jaar vervijfvoudigde in waarde.

Tot slot kan de Indiase markt een goede diversificatie zijn binnen een aandelenportefeuille. De correlatie met wereldwijde en vooral Chinese aandelen is relatief bescheiden. “Voor beleggers die blootstelling zoeken aan de binnenlandse vraag uit opkomende markten, zou India een goede aanvulling kunnen zijn op Chinese aandelen in het opkomende markten-universum.”