Corum: Ook dit jaar hebben de vastgoedfondsen beter gepresteerd dan de markt

Corum: Ook dit jaar hebben de vastgoedfondsen beter gepresteerd dan de markt

Real Estate
Vastgoed4.jpg

In 2020 bleven de vastgoedbeleggingsfondsen van CORUM Investments solide resultaten tonen en presteerden ze beter dan de markt. Trouw aan de filosofie om het spaarbeleggingswezen te democratiseren, is CORUM ondanks het turbulente klimaat in 2020 doorgegaan met het uitbreiden van haar producten en services.

In Nederland zijn de twee grootste vastgoedfondsen van CORUM al beschikbaar voor particuliere beleggers: CORUM Origin en CORUM XL. De fondsen zijn wat betreft beheerd vermogen de grootste in ons land, met het laagste percentage vreemd vermogen. Afgelopen oktober won CORUM Investments de Cashcow award voor beste aanbieder van vastgoedbeleggingsproducten 2020.

In de aanhoudende moeilijke economische en gezondheidssituatie liggen de prestaties nog altijd op schema

In lijn met de resultaten van de voorgaande jaren hebben de vastgoedfondsen van CORUM in 2020 hun (niet-gegarandeerde) doelstelling gehaald en overtroffen.

Performance 2020

Cijfers per 31-12-2020, bron: CORUM      In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

De totale netto-instroom bedroeg € 509 miljoen voor de vastgoedfondsen van CORUM. In een sterk verslechterde en onzekere economische omgeving bleef de bezettingsgraad van al het vastgoed op een zeer hoog niveau (financiële bezettingsgraad van meer dan 98%) en lag de huurincasso dicht bij het normale niveau. De sterke relatie met de huurders, die in de loop der jaren goed is onderhouden, heeft het mogelijk gemaakt hun behoeften goed in kaart te brengen en zo onbetaalde rekeningen en leegstand te voorkomen.

CORUM blijft groeien

In 2021, het tienjarig bestaan van CORUM, blijven de ambities onveranderd

De vastgoedfondsen van CORUM zullen de lijn van investeringen voortzetten, zodat die hen niet alleen in staat stellen hun portefeuilles verder te diversifiëren, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ze op de de koers van hun beoogde prestatiedoelstelling blijven. Bovendien zullen ze blijven inspelen op kansen die de economische situatie, de vastgoedmarkt en de valutakoersen (in het geval van CORUM XL dat investeert buiten de eurozone) met zich meebrengen. Uiteraard blijft het bedrijf, dat in 2020 als eerste Franse vastgoedfonds over de Atlantische Oceaan - in Canada - heeft geïnvesteerd, tevens alert op mogelijkheden om het investeringsbereik te vergroten.

Frédéric Puzin, voorzitter van de CORUM Groep: “Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geweest. Aan de ene kant heeft de gezondheids- en economische crisis ons dagelijks leven veranderd, anderzijds heeft de CORUM Groep zich verder ontwikkeld met een toename van 25% van het personeelsbestand in Frankrijk en in het buitenland, de uitbreiding van het productenaanbod aan het grote publiek en de lancering van onze levensverzekeringsmaatschappij in Frankrijk, een primeur sinds 30 jaar. En natuurlijk een jaar dat voor onze aandeelhouders wordt gekenmerkt door resultaten die in overeenstemming zijn met onze doelstellingen.”

Jonathan Wasserman, voorzitter van CORUM Investments: “Het aanbieden van nieuwe investeringsoplossingen was een belangrijk onderdeel van onze strategie om tegemoet te komen aan de behoeften en eisen van de aandeelhouders. Hun tevredenheid is onze prioriteit, zowel wat betreft de prestaties, als onze service en investeringsdiversiteit.”