Fidelity: Beleggers bundelen krachten om de humanitaire crisis op zee een halt toe te roepen

Fidelity: Beleggers bundelen krachten om de humanitaire crisis op zee een halt toe te roepen

Infrastructure
Zeevaart.jpg

85 beleggers, samen goed voor meer dan 2.000 miljard dollar aan activa, hebben onder leiding van Fidelity International hun krachten gebundeld. Ze vragen met spoed een humanitaire crisis op zee aan te pakken en de duurzaamheid van de wereldwijde bevoorradingsketens op lange termijn te behouden.

Als gevolg van Covid-19 zitten meer dan 400.000 zeevaarders vast op zee. Velen hebben 17 maanden achtereenvolgend gewerkt, veel langer dan de sectornorm en de wettelijke limiet van 11 maanden. Nog eens 400.000 zeelui wachten aan wal om hen af te lossen, vaak met weinig of geen loon. Volgens de Internationale Scheepvaartkamer kan het aantal getroffen zeevaarders binnenkort oplopen tot één miljoen als deze kwestie niet dringend wordt aangepakt.

Deze kwestie leidt tot grote zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de bemanningen, bovenop de al grote mentale en fysieke belasting. Dit kan tot grote veiligheidsrisico’s leiden wanneer uitgeputte zeevaarders met gevaarlijke of bederfelijke ladingen werken. Als deze ladingen betrokken raken bij een ernstig maritiem ongeval, kunnen de milieugevolgen catastrofaal zijn voor onze oceanen en onze veiligheid.

In een open brief aan de Verenigde Naties, en in overleg met belangrijke maritieme organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie en de International Transport Workers' Federation, vinden de ondertekenaars*, waaronder Achmea Investment Management, ACTIAM, Ethos Foundation, Lombard Odier Investment Management en MFS Investment Management, de volgende maatregelen noodzakelijk:

  • Blijven pleiten voor de officiële erkenning van zeevaarders als ‘essentiële werkers’ en het instellen van systematische processen om bemanningen veilig af te lossen, zoals veilige corridors en testregimes.
  • Een gerichte publiciteitscampagne om mensen bewust te maken van de omvang en de risico's die deze crisis nu al creëert voor zeevaarders en duurzame toeleveringsketens.
  • Het delen van het 12-stappenprotocol van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met de relevante organisaties zodat deze gemakkelijker universeel toegepast wordt.
  • Ervoor zorgen dat zeevaarders niet langer dan het wettelijke maximum van 11 maanden aan boord zijn en het beperken van onvermijdelijke verlenging van het bemanningscontract.
  • De charters, zeker diegenen die regelmatig schepen charteren, worden verzocht om flexibel te zijn als rederijen vragen om routes te verschuiven om gemakkelijker bemanningen af te lossen. De charters worden ook verzocht om financiële steun te overwegen voor de kosten van de repatriëring van de bemanning.

De ondertekenaars zijn overeengekomen om hun verwachtingen rond deze maatregelen aan te kaarten bij de relevante bedrijven in hun portefeuille.

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing, Fidelity International: “Voor ons als beleggers is het duidelijk dat dit niet langer alleen een probleem is van de scheepvaart, noch een crisis die de sector zelf kan oplossen. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 90 procent van de wereldhandel. In die zin vormt ze niet alleen de sleutel tot een wereldwijd economisch herstel na de verwoesting door Covid-19, maar ook tot het behoud van onze huidige manier van leven. Zeelui moeten erkend worden als 'essentiële werkers', zodat ze hun belangrijke diensten op een veilige manier kunnen uitvoeren.

“Wij vinden dat de sector collectief de noodklok moet luiden over deze onopgemerkte humanitaire kwestie, en dat ze onze wereldwijde toeleveringsketens moet beschermen. Als beheerders van kapitaal hebben we samen een bredere verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschappen en de samenlevingen waarin we actief zijn.”

Dennis van der Putten, Director of Sustainability, ACTIAM: “De pandemie blijft negatieve gevolgen hebben voor het welzijn en de arbeidsomstandigheden van vele werknemers in de wereldwijde toeleveringsketens die cruciaal zijn voor onze economie. Naast de humanitaire crisis, brengen de huidige uitdagingen voor de bemanningen materiële duurzaamheidsrisico's met zich mee. Honderdduizenden zeevaarders zitten momenteel vast aan boord van schepen. De maritieme industrie speelt een sleutelrol bij het in stand houden van de wereldeconomie. Als de gezondheid en het welzijn van deze werknemers in gevaar komt, kan dat tot grote operationele risico's en verstoringen leiden in de verschillende sectoren waarin zij werken.

“ACTIAM is van mening dat strenge arbeidsnormen en gezondheid op het werk essentiële kenmerken zijn van goed functionerende bedrijven en industrieën. Daarom steunen wij deze oproep om samen met andere beleggers de risico's voor het menselijk kapitaal, het milieu en de toeleveringsketen aan te pakken.”

Vincent Kaufmann, CEO, Ethos Foundation: “Dat naar schatting 400.000 zeevaarders vastzitten, is niet alleen een humanitaire tragedie, maar ook een groot risico voor veel bedrijven. De Ethos Foundation en de leden van de Ethos Engagement Pool International zijn trots om deze verklaring te steunen, waarin investeerders er bij de secretaris-generaal van de VN op aandringen een multilaterale reactie mogelijk te maken zodat zeevaarders erkend worden als belangrijk personeel en zodat snel actie ondernomen wordt om hun huidige werkomstandigheden te verbeteren.”

Corey Klemmer, Director of Engagement, Domini Impact Investments: “Zeevaarders zitten vast door hun jurisdictie en de beperkingen van Covid-19. Ze zijn de zoveelste groep van essentiële werknemers die in deze pandemie met een humanitaire crisis te maken krijgen. Bedrijven en hun sectorfederaties moeten actie ondernemen om deze kwestie te helpen aanpakken in het belang van deze werknemers en onze wereldeconomie.”

Pat Zerega, Senior Director of Shareholder Advocacy, Mercy Investment Services: “We zijn erg bezorgd over het welzijn van de honderdduizenden zeelui die al maandenlang vastzitten. Zo lang leven op zee heeft een grote impact op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. De scheepvaart is een cruciaal onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen en de veiligheid van zowel de zeevaarders als de schepen is essentieel voor onze wereldeconomie. Wij sluiten ons aan bij onze collega-investeerders en roepen op tot nieuwe en betere maatregelen om deze urgente crisis aan te pakken.”