LGIM: Verhoging van druk op bedrijven om klimaatrisico's aan te pakken

LGIM: Verhoging van druk op bedrijven om klimaatrisico's aan te pakken

ESG-investing Climate Change
Klimaatverandering.jpg

Legal & General Investment Management (LGIM) verhoogt zijn druk op bedrijven om klimaatrisico's aan te pakken en houdt een veel groter aantal bedrijven verantwoordelijk. Het uitgebreide en ambitieuze engagementprogramma van LGIM streeft ernaar om tegen 2050 wereldwijd een netto nul-uitstoot van koolstof te hebben. Klimaatbeoordelingen voor circa 1.000 bedrijven zullen openbaar worden gemaakt - een vertienvoudiging ten opzichte van vorig jaar, waarbij stem- en investeringssancties worden getroffen tegen ‘achterblijvende’ bedrijven.

LGIM heeft zijn jaarlijkse Climate Impact Pledge gepubliceerd. Deze belofte maakt onderdeel uit van het ambitieuze engagementprogramma van de vermogensbeheerder.

Met behulp van kwantitatieve statistieken, waaronder LGIM's eigen klimaatmodellering, worden klimaatbeoordelingen voor meer dan 1.000 bedrijven in belangrijke sectoren openbaar gemaakt. Dit gebeurt door middel van een ‘stoplichtsysteem’ op de website van LGIM. De 1.000 bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 60% van de broeikasgasemissies van beursgenoteerde bedrijven.

Bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze niet voldoen aan de minimumnormen van LGIM - bijvoorbeeld bij gebrek aan uitgebreide openbaarmaking van emissies of belangrijke duurzaamheidscertificeringen - zullen worden onderworpen aan een stemming tegen en mogelijke desinvestering door geselecteerde fondsen. LGIM is van plan om de strengheid van zowel zijn normen als acties in de loop van de tijd op te krikken. Deze aankondiging valt samen met een onafhankelijk onderzoek dat de sterke stempositie van LGIM benadrukt. LGIM wordt hierbij gezien als een groot voorstander van 'klimaatkritische' aandeelhoudersresoluties in vergelijking met de 12 grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze niet voldoen aan de minimumnormen van LGIM - bijvoorbeeld bij gebrek aan uitgebreide openbaarmaking van emissies of belangrijke duurzaamheidscertificeringen - zullen worden onderworpen aan een stemming tegen en mogelijke desinvestering door geselecteerde fondsen. LGIM is van plan om de strengheid van zowel zijn normen als acties in de loop van de tijd op te krikken. Deze aankondiging valt samen met een onafhankelijk onderzoek dat de sterke stempositie van LGIM benadrukt. LGIM wordt hierbij gezien als een groot voorstander van 'klimaatkritische' aandeelhoudersresoluties in vergelijking met de 12 grootste vermogensbeheerders ter wereld.

LGIM werkt sinds 2016 samen met ongeveer 80 van de grootste bedrijven in de energie-, transport-, voedingsretail- en financiële sector rondom duurzaamheidsstrategieën. Bedrijven die ‘best practices’ lieten zien, werden publiekelijk gelauwerd, terwijl LGIM tegen slecht presterende bedrijven - waaronder ExxonMobil - stemde en deze zelfs uit de Future World-fondsen haalde.

Het programma heeft aangezet tot positieve stappen door bedrijven zoals Dominion Energy. LGIM heeft daarnaast aankondigt dat de Japanse autofabrikant Subaru - die voorheen op de uitsluitingslijst stond - nu opnieuw zal worden opgenomen in de Future World-fondsen, na verbeteringen in onder andere emissiedoelstellingen.

Sinds 2016 groeit de consensus over het wereldwijd bereiken van een netto-nul-uitstoot van koolstof in 2050 als de veiligste weg om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering te halen. De toenemende urgentie heeft ervoor gezorgd dat klimaatgegevens en analyses in de markt beter beschikbaar zijn. In het licht van deze verschuivingen versterkt LGIM nu haar klimaatimpactbelofte door uitgebreidere dekking en gerichtere bedrijfs- en beleidsbetrokkenheid rond de netto nuluitdaging.

Michelle Scrimgeour, Chief Executive Officer van LGIM en lid van de COP26 Business Leaders Group van de Britse overheid: "Aangezien overheden wereldwijd in de aanloop naar de COP26-conferentie van volgend jaar een nieuw ambitieus klimaatbeleid zullen aankondigen, moeten beleggers ook actie ondernemen. Door ons engagementprogramma te vernieuwen, willen we bedrijven en onze klanten helpen om succesvol te zijn in een koolstofarme wereld."

De beoordeling van bedrijven door LGIM op statistieken variëren van algemeen bestuur tot emissiedoelstellingen en de klimaatgerelateerde lobbyactiviteiten van bedrijven. Sinds 2019 zijn de klimaatscores onder de oorspronkelijke aanpak van LGIM in de meeste sectoren gestegen, terwijl de scores voor alle sectoren sinds begin 2016 zijn verbeterd.

LGIM constateert positieve stappen die zijn genomen in de winningsindustrieën, door bedrijven zoals BHP en BP die netto nul-doelen aannemen en CO2-doelen stellen voor hun klanten. LGIM heeft samen met BP overeenkomsten gesloten in het kader van de ClimateAction100 + investeerderscoalitie. Zeven van de tien bedrijven die de grootste verbeteringen sinds 2019 hebben laten zien, werden eerder door LGIM genoemd als ‘achterblijvers’, wat nu in sommige gevallen tot herinvestering leidt.

Op regionaal niveau is er algemene vooruitgang geboekt in de gemiddelde scores van de meeste landen, met enkele van de hoogste verbeteringen op jaarbasis in Australië, Japan en Zuid-Korea. In de VS constateert LGIM dat het aantal bedrijven dat expliciet over klimaatrisico's en kansen spreekt, is toegenomen, ondanks federale plannen om zich terug te trekken uit de Overeenkomst van Parijs. Het onderzoek van LGIM bracht echter ook een aanzienlijke divergentie aan het licht tussen de leiders en de achterblijvers, waarbij sectoren zoals de voedingsdistributie jaar na jaar terugliepen. De milieu- impact van voedsel en landbouw blijft een punt van zorg voor LGIM. Zo is er onlangs met de Braziliaanse regering gesproken over de ontbossing van de Amazone.

LGIM is enthousiast over de groeiende klimaatambities van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, maar waarschuwt voor ‘greenwashing’, waarbij het opmerkte dat hun reputatierisico's toenemen, zoals gemeten aan de hand van op machine learning gebaseerde statistieken.

De aankondiging komt kort nadat LGIM werd geselecteerd door de UN Principles for Responsible Investment als één van de leiders op het gebied van klimaatverandering.