DWS: Drie mogelijke scenario’s voor rendementen op de lange termijn

DWS: Drie mogelijke scenario’s voor rendementen op de lange termijn

Outlook
scenario.jpg

Wat is op de lange termijn de impact van de coronacrisis op de economische groei, beleggingsportefeuilles en rendementen? Het onderzoeksinstituut van vermogensbeheerder DWS berekende drie mogelijke scenario’s:

Het status-quo scenario gaat uit van dezelfde economische groei-, dividend- en kredietrisicoaannames als in de vooruitzichten van begin dit jaar. De prognoses worden aangepast door ze te actualiseren met de voorspellingen voor de veranderingen in de prijs- en inflatieverwachtingen in het eerste kwartaal. De rendementsvooruitzichten ten opzichte van begin dit jaar zijn in dit status-quo scenario aanzienlijk verbeterd. Dit is het gevolg van de koersdalingen op de aandelenmarkt en van bedrijfsobligaties.

 

Het 2009-repeat-scenario gaat ervan uit dat de huidige crisis van dezelfde omvang is als de financiële crisis destijds. Ook dit scenario lijkt gunstig in vergelijking met begin dit jaar. Zelfs als rekening wordt gehouden met aanzienlijke neerwaartse risico’s op het gebied van dividenden, winstgroei, buybacks en verliezen die worden geleden omdat bedrijven niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Vooral voor risicovolle beleggingen zijn de vooruitzichten gunstiger geworden.

 

Het drie-sigma-scenario gaat ervan uit dat deze crisis veel erger is, vergelijkbaar met een gebeurtenis die zich slechts een keer in de honderd jaar voordoet. In dit scenario zijn de portefeuillerendementen vergelijkbaar met de rendementen die begin dit jaar werden verwacht. Dit bewijst dat zelfs in een economische en marktdaling die eens in de eeuw plaatsvindt, de geleidelijke terugkeer naar fundamentele drijfveren van het beleggingsrendement op de langere termijn de overhand zal hebben.