Nordea AM: Vooruitzichten voor het 2de kwartaal van 2020

Nordea AM: Vooruitzichten voor het 2de kwartaal van 2020

Outlook
Vooruitzichten outlook.jpg

Sébastien Galy, Senior Macro Strategist bij Nordea Asset Management (Nordea AM) geeft zijn visie over de vooruitzichten van het 2de kwartaal in het kader van de Covid-19 impact:

 

“De wereldeconomie komt in het oog van de storm terecht en voor beleggers breekt een lastige periode aan. Er zal pas in de tweede helft van het jaar sprake zijn van herstel, wanneer de Chinese economie weer gaat opleven. In deze zee van onzekerheid is er één lichtpuntje te vinden: het ineenstorten van de olieprijs. Op korte termijn zal dit weinig opleveren, aangezien we met velen verplicht thuis zitten, maar wanneer de economie terugveert, zal dit uiteindelijk voordelig uitpakken. Wij verwachten dat de wereldeconomie in het tweede kwartaal, tot het einde van het jaar in een groeistagnatie terecht komt. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn moeilijk in te schatten, omdat een crisis zoals deze zich sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft voorgedaan.

COVID-19 verspreidde zich vanuit China over de rest van de wereld en de autoriteiten doen hun best om het in te perken door het treffen van drastische maatregelen, soms zelfs met volledige lockdowns. In een aantal landen, zoals in Italië, staat de gezondheidszorg op het punt te bezwijken onder de druk. De meeste winkels zijn gesloten, waardoor traditionele bedrijven het zwaar hebben, evenals de productiesector, terwijl werknemers in de veel grotere dienstensector grotendeels vanuit huis kunnen werken. Consumenten bestellen tegenwoordig online, zelfs diegenen die dat voordien niet deden.

 Naar aanleiding van de drastische veranderingen verwachten wij dat verschillende ondernemingen personeel of een deel daarvan zullen ontslaan, waardoor de werkloosheid in Europa en in de Verenigde Staten fors zal stijgen. In combinatie met de veel lagere olieprijs zal dat sterke deflatiedruk veroorzaken, met name in de Verenigde Staten, waar bepaalde sectoren, zoals de IT, heel hoge winstmarges behalen.

Het gevolg is dat centrale banken, van de Fed tot de ECB, door de grote manoeuvreerruimte hun monetaire beleid heel inschikkelijk kunnen houden. Dat betekent dat de bestaande kwantitatieve versoepeling en kredietversoepeling in de komende kwartalen waarschijnlijk nog zullen worden opgevoerd. Wij verwachten in het bijzonder dat de Fed en de ECB zullen overgaan tot kredietbemiddeling voor kleine en heel kleine ondernemingen door het risico te delen met de banken, zoals de Fed dat recentelijk al deed. In combinatie met fiscale expansiemaatregelen zal dat bijdragen aan de stabilisatie van de economie in een zware recessie, maar naarmate het virus wordt teruggedrongen door lockdowns en andere maatregelen, zal de groei geleidelijk aan gaan toenemen met China aan kop. Eerst zal er een stormvloed van aankopen plaatsvinden door consumenten die langdurig beperkt waren. Vervolgens zal het besef volgen dat er nog moeilijke tijden aankomen. De banken in de ontwikkelde economieën verkeerden aan het begin van deze crisis in bijzonder goede gezondheid. Scandinavische banken zijn overigens traditionele veilige havens.

Het tweede kwartaal wordt lastig, maar we zouden richting het einde van het jaar geleidelijk aan verbetering moeten zien. Onder moeilijke omstandigheden zullen vastrentende en flexibele vastrentende oplossingen, als veilige havens een belangrijke rol spelen in de assetallocatie als instrumenten die een beter risico-rendementsprofiel kunnen opleveren. Het is onwaarschijnlijk dat Duration een oplossing zal bieden, maar krediet uit Investment Gradewaarschijnlijk wel. Wij zijn al lange tijd voorstander van de Covered Bond markt, aangezien het ultraveilig profiel en omdat deze markt ondersteund wordt door de inkopen van de ECB. Beleggers mogen niet vergeten dat de vaardigheid van de portefeuillebeheerders in volatiele tijden een belangrijke rol speelt, omdat zij door de crisis kunnen manoeuvreren. Een typisch voorbeeld zijn de groeimarktobligatiefondsen (EMBFs), waarvan de rendementen tijdens een crisis onderling sterk verschillen per portefeuillebeheerder. Ook Multi-premia flexibele oplossingen zijn een effectief instrument om een portefeuille te stabiliseren in een volatiele markt.

Wij zitten in de beginfase van een historische crisis. Wanneer de verhoogde angstniveaus beginnen af te nemen, zal de volatiliteit op de aandelenmarkten waarschijnlijk dalen, waardoor er een bodem en een stijging in de curve komt, zodra de markt verschillende reddingspakketten begint in te zetten. Maar wij beseffen ons dat er een heel felle recessie, diverse winstwaarschuwingen en faillissementen in aantocht zijn. Er is een steentje in de spreekwoordelijke vijver geworpen en de effecten zijn voelbaar tot aan de oever. In deze volatiele omgeving gaat onze voorkeur uit naar beursgenoteerd vastgoed en beursgenoteerde infrastructuur. Deze hebben een weerbaar profiel tegen de dalingen op de markten en delen ook in de winst bij stijgingen.”