BlackRock: Vooroordelen over duurzaam beleggen onterecht

BlackRock: Vooroordelen over duurzaam beleggen onterecht

ESG-investing Asset Management
Vermogensgroei.jpg

BlackRock Investment Institute is het zeer oneens met het vooroordeel dat duurzaam beleggen betekent dat er moet worden ingeleverd op rendement. Zij zien factoren die ten onrechte wel of juist niet worden meegenomen in de discussie hierover. Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock voegt toe: ‘Het is onze beleggingsovertuiging dat portefeuilles waarin duurzaamheid en klimaatoverwegingen geïntegreerd zijn, voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren.’

Enkele hoofdpunten uit het rapport:

•Wat beleggers over het hoofd zien, is dat we in een overgang zitten naar een nieuwe status quo voor beleggingsstromen. We zitten alleen nog niet zo lang in deze situatie, dus deze overgang naar duurzaam beleggen is nu nog niet terug te zien in de marktprijzen. Aandelen met een hoog duurzaamheidsgehalte zullen steeds duurder worden, terwijl andere juist in prijs dalen. Dit betekent dat duurzame aandelen tijdens de overgang waar we nu in zitten, steeds meer waard zullen worden.

•Beleggers kijken ten onrechte voor de impact van duurzaam beleggen naar historische data. Maar die data vertellen niet het volledige verhaal: duurzaamheid is nu en in de toekomst veel belangrijker dan het vroeger was – het zal voor beleggingen en rendementen de belangrijkste factor worden.

•Het is inderdaad lastig kwantitatief bewijs hiervoor te leveren op basis van historische data. Daarom kijken we naar andere langzame, nieuwe trends die in het verleden grote invloed hadden op de marktprijzen. Wij baseren ons op de academische literatuur, die zegt dat financiële markten het inprijzen van effecten uit de verre toekomst niet perfect doen, zelfs niet als verschuivingen structureel en de impact ervan voorspelbaar lijken te zijn – zoals demografische veranderingen.

•Klimaatverandering, hoe daarnaar gekeken wordt en de bijkomende verschuiving van kapitaal, zullen de aandelenmarkt ingrijpend veranderen. We kunnen een herstructurering verwachten van de economische fundamenten, de risicobeoordeling en de verwachte rendementen. Bij besluiten over strategische assetallocatie (SAA) moet dit worden geïmplementeerd op een manier die veel verder gaat dan alleen het screenen van aandelen en effecten.

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg bij BlackRock, reageert: ‘Enerzijds gaat het hier om een ‘tijdelijk’ effect, dat samenhangt met de verschuiving van kapitaal naar bedrijven die een duidelijk ESG-beleid voeren. Beleggers hebben een voorkeur voor die bedrijven, waarvan de aandelenprijs het beter zal gaan doen. ‘Tijdelijk’ staat hierbij expliciet tussen aanhalingstekens, aangezien we denken dat we pas aan de vooravond van dit proces staan, waarvan wij verwachten dat het langdurig kan aanhouden.’

‘Anderzijds heeft deze verschuiving ook blijvende effecten voor de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven. De kosten voor het aantrekken van kapitaal van bepaalde activiteiten gaan omhoog, waarmee ook de verwachte rendementen voor de niet-ESG-bedrijven onder druk komen te staan.’

‘Een derde factor is de hogere volatiliteit die te verwachten valt voor bedrijven met een zwakker ESG-beleid. Toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving kunnen aanzienlijke koersreacties voor bijvoorbeeld vervuilende industrieën tot gevolg hebben. Al met al is het is onze beleggingsovertuiging dat portefeuilles waarin duurzaamheid en klimaatoverwegingen geïntegreerd zijn, voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren.’