Oliver Wyman: Slechts 25% investeerders vertrouwt digitale strategieën banken

Oliver Wyman: Slechts 25% investeerders vertrouwt digitale strategieën banken

Technology Banks
IT.jpg

Financiële instellingen zijn druk bezig om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, maar het gebrek aan vooruitgang wekt wantrouwen bij investeerders. Dit staat in het jaarlijkse State of the Financial Services Industry rapport van strategisch advieskantoor Oliver Wyman. Slechts een kwart van de ondervraagde investeerders gelooft dat de digitale transformatiestrategieën van banken effectief zullen zijn en minder dan 1 procent vindt de plannen zowel duidelijk als geloofwaardig.

Kloof tussen investeerders en banken

Volgens het rapport, When Vision and Value Collide, besteden banken gemiddeld 5 procent van hun jaarlijkse omzet aan transformatieprogramma’s. Toch zeggen investeerders dat ze niet begrijpen waar bedrijven precies in investeren, met welke reden en hoe het eindresultaat eruitziet. Ook geven ze aan dat ze geen duidelijke meetgegevens ontvangen over de vooruitgang.

Dat investeerders het moeilijk vinden om de digitale ambities van banken te begrijpen blijkt ook uit het feit dat “digitaal” slechts 27% van de annalistenrapporten voorkomt, terwijl het bij 98% van de Europese banken onderdeel is van hun externe communicatie.

De tijd dringt

Dit wantrouwen valt samen met een verschuiving in beurswaarde. Sinds 2010 is de koers-winstverhouding (P/E ratio) voor fintechs gestaag gestegen van 39 naar 49; een veel hoger niveau dan bijvoorbeeld traditionele banken die hun gemiddelde de koers-winstverhouding zagen dalen van 14 naar 11.

Daarnaast worden de winstdalingen, die we momenteel waarnemen, grotendeels door de lage rentes veroorzaakt en slechts in mindere mate door digitale ontwikkelingen. Oliver Wyman schat dat 75% van de waarde-erosie in de Europese bankenwereld afkomstig is van macrofactoren en regelgeving. Slechts 25% veroorzaakt wordt door nieuwkomers en fintech. Als deze daling zich voortzet, kan dit de investeringsbudgetten ernstig onder druk zetten.

Langetermijnvisie versus kortetermijnwaarde

In de financiële dienstverlening wordt het contrast tussen twee tegengestelde benaderingen steeds groter. Sommige bedrijven hanteren de langetermijnvisie en investeren agressief in innovatie en transformatie. Deze aanpak gaat vaak gepaard met teleurstellende resultaten. Andere bedrijven, die zich richten zich op het creëren van waarde, voeren talloze kleine veranderingen door. Hoewel deze even voor belangstelling zorgen, hebben ze in de praktijk echter meestal weinig langdurige impact.

Bedrijven hebben een combinatie van visie en waarde nodig om op korte en lange termijn succesvol te zijn. In het rapport identificeert Oliver Wyman vijf stappen voor bedrijven om de juiste balans te vinden:

  1. Handhaaf een hoog niveau van discipline en investeer niet in copycat-technologieën, die slechts voor enkele bedrijven werken
  2. Focus op een klein aantal goed gefinancierde groei-initiatieven
  3. Behaal productiviteitswinst door te investeren in technologie
  4. Investeer in het ontwikkelen van betrouwbare meetgegevens om de vooruitgang bij te houden
  5. Verbeter externe communicatie zodat investeerders de factoren begrijpen die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden en ze de voortgang van de langetermijnveranderingen kunnen volgen.

Hoewel de inkomsten van banken dalen en de macro-economische omstandigheden verslechteren, verandert de noodzaak om te transformeren niet. "Het is cruciaal dat banken de juiste balans vinden tussen lange- en korte termijn investeringen, de visie- en de waarde mentaliteit, zeker nu investeerders ongeduldiger worden, techbedrijven aan beurswaarde winnen en er een recessie aan kan komen”, aldus Coen Degen, Partner bij Oliver Wyman. “Veel instellingen hebben momenteel niet de juiste balans. Toch is dit dé manier om de investeringen te realiseren die ze nodig hebben om zich toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd op korte termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders.”