Ethenea: Op zoek naar inflatie

Ethenea: Op zoek naar inflatie

Inflation Fixed Income ECB
Koersen.jpg

Door Volker Schmidt, Portfolio Manager bij Ethenea

De aanhoudend lage inflatie is verrassend. Maar misschien zit ze wel in de lift. Wat betekent dit voor de obligatiebeleggingen in het Ethna-AKTIV en Ethna-DEFENSIV-fonds?

De ECB verwacht dat de inflatie 1,1 procent zal bedragen in 2020 en 1,4 procent in 2021. Deze cijfers liggen onder de door de ECB gestelde inflatiedoelstelling van 2%. Ook de Amerikaanse kerninflatie, exclusief de volatiele sectoren voeding en energie, ligt momenteel met 1,6% onder de symmetrische inflatiedoelstelling van 2%. De aanhoudend lage inflatie is verrassend, vooral omdat de lonen in zowel de VS als Europa met ongeveer 3 procent per jaar stijgen.

Enkele geïsoleerde ontwikkelingen wijzen er echter op dat de inflatie kan stijgen.

De evolutie van de huurprijzen. Bijvoorbeeld in Berlijn zijn ze de afgelopen 20 jaar met gemiddeld 2,8% per jaar gestegen en tussen 2015 en 2017 zelfs met 4,6% per jaar.

In China jaagt de varkenspest momenteel de prijzen voor varkensvlees omhoog en heeft ze nu al een aanzienlijke invloed op de inflatie. In november bereikte de inflatie een tussentijds hoogtepunt van 4,5%, hoewel de jaarlijkse inflatie in de zomer nog steeds onder de 3% lag.

Wij denken niet dat de inflatie snel zal stijgen. De ECB en de Fed hebben duidelijk gemaakt dat hun officiële rentetarieven laag zullen blijven. Als gevolg daarvan zal de rente op kortlopende obligaties niet noemenswaardig stijgen. Maar zelfs kleine stijgingen van de inflatie kunnen al voldoende zijn om relatief grote koersverliezen voor langlopende obligaties te veroorzaken. In het licht hiervan is het onderschatten van de inflatie zeker een van de belangrijkste risico's - en niet alleen voor obligatieportefeuilles.

Daarom gaat onze huidige voorkeur uit naar beleggingen in obligaties met een middellange looptijd. Daarmee kunnen we profiteren van de rentecurve-effecten en zijn we goed beschermd tegen prijsdalingen door de grote vraag naar deze effecten met een beperkt aanbod.