Schroders: Acht aandachtspunten bij de onstuimige groei van energieopslag

Schroders: Acht aandachtspunten bij de onstuimige groei van energieopslag

Energy Transition
Hervey-Bathurst_Isabella 424Kb.jpeg

Door de groei van duurzame energie is de opslag ervan van vitaal belang. Nu de kosten van energieopslag dalen, kan de potentiële groei groot zijn, stelt Isabella Hervey-Bathurst, Global Equities, van Schroders. Zij noemt acht belangrijke aandachtspunten die beleggers in de gaten moet houden bij de groei van energieopslag.

1. Belang van opslag groeit
Om de CO2-uitstoot bij elektriciteitsopwekking te verlagen, moet het aandeel duurzame energie exponentieel stijgen. Maar dit zorgt tegelijk voor enkele uitdagingen. Hoe kan de wispelturigheid van wind en zon opgevangen worden en de momenten van aanbod in balans met de vraag worden gebracht? Daarvoor is opslag noodzakelijk in lithium-ion accu’s. Slechts een extra opslagcapaciteit van vier uur brengt aanbod en vraag al meer met elkaar in evenwicht.

2. Waarom neemt de groei toe?
De belangrijkste verklaring voor de groei van opslag van duurzame energie ligt in de lagere kosten. De kosten van een batterij zijn gedaald van 1000 dollar per kWh in 2010 naar 200 dollar nu.

Sommige nutsbedrijven bepalen nu al dat bij aanbestedingen voor hernieuwbare energieopwekking een voorziening voor opslag moet worden getroffen. NextEra Energy, de belangrijkste producent van hernieuwbare energie in de VS, gaf in maart 2019 al aan dat 40% van de contracten die het bedrijf in 2018 ondertekende, ook opslag van energie omvatte.

3. Kostentraject voor li-on accu’s
De kosten per KWh blijven dalen in het komende decennium, dankzij technologische ontwikkeling, meer aanbod en meer concurrentie. De hele markt voor energieopslag profiteert mee van de sterke groei in elektrisch vervoer (EV). Naarmate de toeleveringsketen en de productiecapaciteit voor de (veel grotere) batterij-industrie voor EV opschalen, profiteert de energieopslagmarkt van de kostenreductie.

4. Hoe goedkoop moet energieopslag worden?
De cruciale benchmark voor de kosten van duurzame energie inclusief opslag zijn de kosten van fossiele alternatieven. De verwachting is dat de komende vijf jaar de kosten van duurzame energie inclusief opslag gelijk, of lager zal zijn dan nieuwe productie van gas, kolen en kernenergie in de VS.

Het Rocky Mountain Institute geeft aan dat 'Clean Energy Portfolios' (hernieuwbare energie, opslag en beheer aan de vraagzijde gecombineerd) al goedkoper zijn dan nieuwe gascentrales en dat ze begin vanaf 2030 goedkoper zullen zijn dan de exploitatie van bestaande gascentrales. Aangezien beide mijlpalen worden overschreden, kan dat een positieve uitwerking hebben voor de groei van de sector.

5. Hoeveel kan opgeslagen worden?
De installed base van energieopslag is gegroeid van 600 MWh in 2012 naar 15.900 MWh eind 2018. Eind dit jaar staat de meter op 28.800 MWh en in 2025 zal hij maar liefst 352.800 MWh bedragen.

6. Welke landen hebben een leidende positie in de markt voor energieopslag?
Zuid-Korea vormt momenteel de grootste markt in energieopslag, maar China en VS zullen vanaf 2020 voorop lopen.

7. Welke bedrijven profiteren van deze trend?
Producenten van li-ionbatterijcellen zoals LG Chem, Samsung SDI, Panasonic en de Chinese EV-batterijproducent CATL zullen profiteren van de toename van energieopslag. In dit productiedeel van de waardeketen is het vooral de EV-markt die dicteert waar de grootste winsten behaald worden. De markt voor energieopslag kan een boost geven, maar zal niet bepalend zijn.

Verderop in de waardeketen is het bijvoorbeeld het Amerikaanse nutsbedrijf Nextera, een installateur van energieopslag in de VS, dat hoge ogen gooit. Schroders verwacht dat andere nutsbedrijven de infrastructuur voor opslag en transport van energie zullen aanleggen.

Op consumentenniveau hebben bedrijven voor de omvorming van zonne-energie, zoals SolarEdge en Enphase, hun productportfolio's uitgebreid met opslag, in een poging om zich op de groei van de bloeiende 'solar plus storage'-markten in huis te richten.

Amerikaanse bedrijven zoals Sunnova, SunRun en Tesla zijn ook prima in staat om een deel van de markt voor de installatie van zonnepanelen te veroveren. Ondernemingen die netwerktoestellen leveren, zoals Schneider Electric, ABB en Alfen, kunnen profiteren van de investeringen die nodig zijn om de energieopslag in het elektriciteitsnet te integreren.

8. Hoe belangrijk is de trend voor energieopslag?
Deze sector nadert een aantrekkelijk omslagpunt in de groei. Het is een belangrijk puzzelstuk in de vergroening van energie. De niet-lineaire groeiversnelling wordt volgens Schroders ondergewaardeerd door de markt en biedt daardoor aantrekkelijke kansen.

Deze ontwikkeling levert ook verliezers op. Schroders wijst dan met name op de gasindustrie, die gezien wordt als een overbrugging naar de decarbonisatie van het energieaanbod. Het idee dat duurzame energie al rond 2030 concurrerend wordt voor bestaande elektriciteitscentrales roept de vraag op over de houdbaarheid van deze assets en de rendementen daarvan. Het vooruitzicht van ‘stranded assets’ in de gassector kan sneller werkelijkheid worden dan beleggers denken.