Pimco: Rem op groei wereldeconomie

Pimco: Rem op groei wereldeconomie

Economy Financial markets Outlook Currency
Vooruitzichten weg storm.jpg

De wereldeconomie belandt in een periode van lage groei, een scenario dat gedurende 2020 aanhoudt. Dat concluderen Joachim Fels, Global Economic Advisor en Andrew Balls, CIO Fixed Income, beiden verbonden aan vermogensbeheerder Pimco.

Onzeker is nog of de wereldeconomie in een recessie belandt of zich alsnog herstelt. De Pimco-specialisten constateren in de Cyclical Outlook ‘Window of Weakness’ dat er op de wereldwijde obligatiemarkten al recessieachtige omstandigheden worden ingeprijsd, terwijl de markten voor bedrijfsobligaties rekening lijken te houden met betere vooruitzichten, qua macro-economische vooruitzichten of qua de doeltreffendheid van centrale banken om de volatiliteit te blijven onderdrukken, of beide.

Een groeivertraging of een milde recessie zou niet noodzakelijk een grote impact hebben op spreads. Na een lange periode waarin Pimco bereid was meer risico te nemen, beschermt de vermogensbeheerder de portefeuilles nu tegen het risico van een grotere marktverstoring. “Onze focus blijft op liquiditeitsbeheer”, zo schrijft Pimco in de Outlook. “Wij zijn daarnaast voorzichtig met bedrijfsobligaties en aandelen.”

Pimco Outlook per regio:

Eurozone: De 1%-economie

Pimco voorziet voor de eurozone in 2020 (net als dit jaar overigens) een groei van 1% en een inflatie van 1%. De aanhoudende handelsspanningen belemmeren de groei in de eurozone. Naar verwachting zal de groei in de loop van de voorspellingshorizon bescheiden toenemen naarmate de handelsvoorwaarden gedurende het jaar geleidelijk verbeteren. Dit blijft echter onzeker.

Hoewel de Europese Centrale Bank de beleidsrente mogelijk iets verder zal verlagen, verwacht Pimco dat de focus zal blijven liggen op een forward guidance, TLTRO's en doorlopende aankopen van activa.

Verenigde Staten

De reële groei van het Amerikaanse bbp vertraagt tot ergens tussen de 1,25% en 1,75% in 2020. De trendachtige voorspelling voor het gehele jaar maskeert een scherpere groeivertraging in de komende kwartalen. Verwacht wordt dat tragere wereldwijde groei en verhoogde handelsspanningen de investeringen en exportgroei blijven drukken. Pimco voorspelt daarnaast een lagere bedrijfsoutput. Een lagere winstgroei vertraagt de arbeidsmarkt, hetgeen weer drukt op de consumptie.

Verenigd Koninkrijk: Brexit

Pimco sluit een chaotisch verlopen Brexit niet uit, maar acht de kans op een ordelijke Brexit het grootst, hetzij door een gewijzigde overeenkomst of een relatief ordelijke no-deal Brexit met extra regelingen om de economische verstoring op korte termijn te verzachten.

China: Yuan als automatische stabilisator

De bbp-groei in China daalt van 6.1% dit jaar naar tussen de 5.0% en 6.0% in 2020. Het handelsconflict escaleerde na de laatste ronde van tariefverhogingen, de werkloosheid stijgt, de consumptie daalt, de investeringen in onroerend goed hebben een piek bereikt en de bedrijfsinvesteringen blijven laag.

Chinese beleidsmakers hebben een flexibele wisselkoers gebruikt als automatische stabilisator. Pimco verwacht een verdere daling van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar naarmate de importtarieven verder stijgen. Dit zou de impact van de handelsoorlog op de productie enigszins moeten verzachten. Pimco voorziet tevens dat de People's Bank of China de rente met 50 basispunten verlaagt en dat de minimale reserveverplichting van banken teruggeschroefd wordt.

Japan

De Japanse economie heeft met name last van externe factoren. Bbp-groei ligt volgend jaar niet hoger dan tussen de 0,25% en 0,75%. De inflatie zal naar verwachting laag blijven in een bereik van 0,5% tot 1%. De mogelijkheden van monetair beleid in Japan zijn op zichzelf (vrijwel) helemaal uitgeput, maar bij de Japanse centrale bank en de overheid is er duidelijke belangstelling voor fiscale stimulansen. Externe risico's nemen steeds concretere vormen aan en het wordt steeds waarschijnlijker dat de Japanse centrale bank actie onderneemt.