AXA IM: Slinkend handelsoverschot China kan rente opdrijven

AXA IM: Slinkend handelsoverschot China kan rente opdrijven

Interest Rates China
China.jpg

Het wegsmelten van het Chinese handelsoverschot zal voor een opwaartse druk op de rente zorgen. Dat verwachten de macro-economen van vermogensbeheerder AXA Investment Managers. China zal niet langer een netto-exporteur van kapitaal zijn, maar een netto-importeur. De toegenomen concurrentie voor kapitaal drijft rentes op, al zullen de effecten bescheiden blijven.

Op wereldschaal bekeken heffen de overschotten en tekorten elkaar uiteraard op. Maar, zo benadrukt AXA IM, landen met een overschot gedragen zich anders dan landen met een tekort. Surpluslanden (China is dat heel lang geweest) hebben de neiging hun relatief veel te beleggen in veilige (staats)obligaties terwijl tekortlanden meer gericht zijn op consumptie en investeringen.

De AXA IM-economen denken overigens wel dat de effecten beperkt blijven omdat het Chinese handelsoverschot, hoewel groot, op wereldschaal altijd beperkt is gebleven. Bovendien is de daling tot dusver gecompenseerd door de stijging van het Japanse en Duitse overschot.

Een directe link tussen de Chinese handelsbalans en de rente is het feit dat China het handelsoverschot deels belegt in Amerikaanse staatsobligaties. Slinkt het overschot, dan neemt het volume aan aankopen af. Krijgt China een handelstekort (zoals AXA IM verwacht), dan resteert zelfs een nettoverkoop van treasuries. AXA IM verwacht een ‘marginale impact’ op de Amerikaanse rente, omdat de Chinese aankopen van staatsschuld in relatief opzicht nog steeds bescheiden zijn. ‘Alleen bij een snellere verkoop, waarbij China de hoeveelheid treasuries meer structureel naar beneden brengt, verwachten we een meer zichtbare impact op de rente.’ Dat geldt ook als China de rol van de dollar als reservemunt gaat reduceren.

Los van de effecten op wereldschaal heeft de ontwikkeling van de Chinese handelsbalans lokale gevolgen, gezien de dominante regionale positie. De concurrentie om kapitaal in de regio zal toenemen, zo verwacht AXA IM: met een handelstekort heeft China meer geld nodig en het land is ook al begonnen met het openstellen van de eigen kapitaalmarkt. Daarnaast leidt de stijgende Chinese consumptie tot vraag naar een ander type goederen, hetgeen voor bepaalde landen (Korea, Taiwan, Singapore en binnen de eurozone Duitsland) minder goed uitpakt.