Optimix: Vertraging economische groei, maar recessie blijft uit

Optimix: Vertraging economische groei, maar recessie blijft uit

Equity Outlook
Grafiek Koers.jpg

In augustus zijn de handelsvolumes op de beurs doorgaans laag. Dat betekent ook dat nieuwsfeiten voor behoorlijke koersschommelingen kunnen zorgen, wat de vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer dan ook volop zagen gebeuren afgelopen maand. Door handelsspanningen, politieke risico’s en zorgen over de economische groei zakten de rentes naar nieuwe dieptepunten en daalden aandelenkoersen wereldwijd met 2%. Te midden van al het tumult trachten centrale bankiers de schade voor de economie te beperken door nieuwe stimulerende maatregelen voor te bereiden. Ook overheden maken investeringsplannen om de economie van een impuls te voorzien.

Rentecurve onder nul
Bij het lenen van geld geldt over het algemeen: hoe langer de looptijd van een lening, hoe hoger de verschuldigde vergoeding. De tarieven waartegen de Nederlandse overheid geld leent, vormen een normale rentecurve. Naarmate de looptijd langer wordt, neemt het rentetarief immers toe. Abnormaal is dat de gehele rentecurve tegenwoordig onder nul ligt.

Afbeelding: abnormale rentecurve voor Nederlandse staatsobligaties (Bron: Optimix, Bloomberg)

Oorzaak daling kapitaalmarktrente
Waarom is de kapitaalmarktrente recentelijk nog verder gedaald? De verwachte stimuleringsmaatregelen van centrale banken dreef de vraag naar obligaties verder op waardoor de kapitaalmarktrente nóg verder daalde. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, en de ECB, de Europese Centrale Bank, lijken hun beleid op elkaar af te stemmen. De ECB zal naar verwachting vandaag een renteverlaging en een nieuw (obligatie-)opkoopprogramma aankondigen. De Federal Reserve zal volgende week woensdag 18 september naar alle waarschijnlijkheid eveneens de beleidsrente verlagen. Als de rente daalt, stijgt de koers van een obligatie. Met negatieve aanvangsrendementen is speculeren op verdere rentedalingen de enige manier om een positief rendement te behalen op een obligatiebelegging. Daar bedankt Optimix voor.

Aandelen aantrekkelijk alternatief voor opbilgaties
De onaantrekkelijkheid van obligaties blijkt ook uit het feit dat het dividendrendement op aandelen in zowel de Verenigde Staten (2%) als in Europa (4%) nu hoger is dan de rente op een AAA staatsobligatie met een looptijd van dertig jaar (1,95% in de VS, -0,20% in Nederland). Naast het dividendrendement bieden aandelen op lange termijn opwaarts koerspotentieel. Dit in tegenstelling tot de meeste obligaties die op 100% aflossen aan het einde van de looptijd en dus niet eens de inflatie bijhouden.

Voorlopig geen recessie, aandelengewicht verhoogd
Optimix heeft de beursdalingen van begin augustus aangegrepen om aandelen bij te kopen, vooral Amerikaanse aandelen. Optimix ziet de economische groei wereldwijd vertragen, maar verwacht voorlopig geen economische recessie. Voor het rendement op aandelen is de ontwikkeling van de bedrijfswinsten veruit de belangrijkste factor. Ook hier ziet Optimix weliswaar een groeivertraging, maar geen krimp. Per saldo is Optimix nog licht onderwogen belegd in aandelen, maar streeft ernaar de aandelenweging richting neutraal op te hogen. Dit wil Optimix doen door aandelen bij te kopen als zich opnieuw sentiment-gedreven koersdalingen aandienen.