Pictet: Aandelenbelegger verwacht te veel van centrale banken

Pictet: Aandelenbelegger verwacht te veel van centrale banken

Central bank Monetary policy
Europees Centrale Bank.jpg

De kans is groot dat beleggers worden teleurgesteld door centrale banken, omdat de verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid te hoog gespannen zijn.

Dat stelt Steve Donzé, macrostrateeg bij vermogensbeheerder Pictet AM. Volgens hem wordt er van de centrale banken een enorme inspanning vereist. De kans dat het daar van komt is klein, waardoor beleggers van een koude kermis thuiskomen.

Donzé verwacht wel dat de geldkranen opengedraaid worden, maar in veel mindere mate dan waar de markt vanuit gaat. Op basis van de huidige waarderingen in de S&P500 concludeert Pictet AM dat beleggers al rekenen op een stimulans ter grootte van maar liefst $1.500 miljard in de komende 12 maanden, oftewel 2,5% van het wereldwijde bbp. Hetgeen stevig tegen de huidige trend indruist, aangezien er in de afgelopen zes maanden 0,5% minder nieuw geld door centrale banken in de economie gepompt is.

Pictet AM verwacht dat de ECB €600 miljard aan nieuw geld beschikbaar stelt door middel van het opkopen van obligaties. Maar zelfs als de Fed de rente nog vier keer verlaagt – ter waarde van $200 miljard - en de Zwitserse nationale bank voor 10 miljard frank aan Europese obligaties opkoopt, staat de belegger een teleurstelling te wachten.