Amundi: Europese ETF-beleggers uit aandelen eurozone; obligaties favoriet

Amundi: Europese ETF-beleggers uit aandelen eurozone; obligaties favoriet

ETFs Fixed Income Equity Outlook
Outlook vooruitzicht (12) crisis storm op komst

De Europese ETF-markt heeft in maart op het vlak van aandelenbeleggingen een netto-uitstroom van €644 miljoen laten zien. Achter dit getal gaat een behoorlijke dynamiek schuil: aandelen uit de eurozone werden per saldo verkocht (netto-uitstroom €2,5 miljard) en wereldwijde aandelen vertoonden juist een sterke instroom (netto €1,2 miljard).

Dat blijkt uit een inventarisatie van vermogensbeheerder Amundi.

Binnen de eurozone verminderden ETF-beleggers vooral hun Duitse en Franse aandelenbelangen. De verdeling over sectoren laat een groeiende risico-aversie zien: niet-cylische sectoren waren favoriet. Smart beta-beleggers waren in maart meer gericht op defensieve factoren als kwaliteit en dividend.

Daar waar Europese beleggers per saldo aandelen-ETF’s verkochten in maart, sloegen ze juist op grote schaal obligatie-ETF’s in. In deze deelmarkt was sprake van een netto-instroom van €5,9 miljard. Bedrijfsobligaties waren het populairst met een plus van €3,9 miljard.

Op de Amerikaanse ETF-markt waren beleggingen in aandelen uit de eigen regio verreweg het populairst. Aandelen doen het in deze regio ook veel beter dan obligaties, met een netto-instroom van ruim €19 miljard (tegen €10,5 miljard voor obligaties). 

Gedurende het gehele eerste kwartaal laat de wereldwijde ETF-markt een duidelijke uitstroom uit eurozone-aandelen zien (€4,9 miljard), tegen een forse instroom voor Amerikaanse aandelen (€15 miljard).

De eigen ETF-tak van Amundi liet sinds begin dit jaar een netto-instroom van €1,75 miljard zien, waarmee het totaal beheerde ETF-vermogen op bijna €45 miljard uitkwam. Bij Amundi waren Noord-Amerikaanse aandelen (+850 miljoen) en aandelen uit opkomende landen (+830 miljoen) afgelopen kwartaal het populairst.