Ethenea: Wat wordt de volgende zet van de ECB?

Ethenea: Wat wordt de volgende zet van de ECB?

Monetary policy Eurozone
ECB.jpg

Door Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, ETHENEA Independent Investors S.A.

De Governing Council van de ECB zal aanstaande woensdag zijn maandelijkse vergadering houden.  Wat kan er verwacht worden?

De ECB zal haar accommoderend beleid voortzetten.

De economische gegevens die sinds 7 maart bekend zijn gemaakt, bevestigen de verwachtingen die de ECB tijdens haar laatste vergadering heeft uitgesproken. De economische groei vertraagt zowel in de eurozone als in het buitenland, en het grootste deel van de verzwakking kan worden toegeschreven aan de industriesector. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de onzekerheden rond de Brexit-onderhandelingen, de lopende handelsbesprekingen tussen de VS en China, en de bezorgdheid over de Amerikaanse handelstarieven die worden opgelegd aan de Europese auto-import. De dienstensector daarentegen blijft veerkrachtig in de eurozone. De lonen stijgen nog steeds langzaam, maar de totale inflatiecijfers en inflatieverwachtingen worden niet beïnvloed door de loonstijging. De wereldwijde economische omstandigheden en de inflatievooruitzichten zijn dan ook onveranderd ten opzichte van die van voor de laatste ECB-vergadering. Op basis hiervan verwachten wij dat de ECB doorgaat met haar accommoderend beleid en dat de centrale bank zal blijven benadrukken dat "een aanzienlijke monetaire stimulans essentieel blijft voor een duurzame convergentie van niveaus onder, maar dicht bij 2% op de middellange termijn".

De ECB zal commentaar geven op de negatieve depositorente voor banken.

Onlangs kondigde Mario Draghi aan dat de ECB besprekingen was begonnen over de vraag of haar langdurige negatieve rentebeleid ertoe heeft geleid dat de winstgevendheid van banken in de eurozone onder druk kwam te staan. De eerder aangekondigde verlenging van het TLTRO-programma is een antwoord op deze vraag. Het aanvullende voorstel om de effecten van de negatieve depositorente voor banken te verzachten, heeft zowel aanhangers als tegenstanders binnen de ECB. Hoewel we niet verwachten dat de ECB dit soort maatregelen op de komende vergadering zal aankondigen, verwachten we wel dat ze commentaar zal geven op de kwestie. Elke aanwijzing die aangeeft dat de ECB aan het overwegen is om de negatieve depositorente te verlichten, zou banken met een liquiditeitsoverschot moeten ondersteunen.