ABN AMRO MeesPierson: Gunstig macrobeeld positief voor aandelen én obligaties

ABN AMRO MeesPierson: Gunstig macrobeeld positief voor aandelen én obligaties

Obligaties Aandelen Vooruitzichten
Koersgrafiek (11) analyse rapportage

Gunstige groei- en inflatievooruitzichten geven reden tot optimisme over de richting van zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De wereldeconomie ontwikkelt zich positief, zodat de bedrijfswinsten in de komende kwartalen kunnen stijgen. En afnemende inflatie zal naar verwachting leiden tot lagere rentestanden.

 

Vriendelijk groeiplaatje biedt beleggers kansen

'Het economische plaatje is vriendelijk,' zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. 'Binnen de ontwikkelde economieën blijft de VS naar verwachting de kar trekken. Voor heel 2024 voorzien we dat de Amerikaanse economie licht boven haar trendmatige niveau blijft groeien. En recente indicatoren wijzen erop dat de eurozone en China het dieptepunt achter zich laten. Al met al beweegt de wereldeconomie zich stap voor stap naar een groeitempo dat in de buurt van het trendmatige niveau ligt. Daar komt bij dat de daling van de inflatie naar verwachting doorzet. Vanwege deze positieve ontwikkelingen zijn we licht overwogen in aandelen. Vorig jaar hebben aandelen al goede prestaties laten zien – maar we zien ruimte voor verdere koersstijgingen.'

Meer cyclisch accent in sectorbeleid

De economische groei zal naar verwachting gunstig uitpakken voor de winstgevendheid van bedrijven, aldus ABN AMRO MeesPierson. En wanneer de bedrijfswinsten in de komende kwartalen stijgen, dan zou dat een positief effect moeten hebben op de aandelenkoersen. Daarop voorsorterend heeft de private bank begin mei haar positionering in aandelensectoren gewijzigd.

Wessels: 'We hebben onze weging in de sector industrie verhoogd van neutraal naar overwogen. Het herstel van de productiesector en uitgavenplannen van overheden kunnen de winstgevendheid in de industriesector ten goede komen. Verder hebben we de weging van de sector gezondheidszorg verlaagd van overwogen naar neutraal. De weging van consumptiegoederen hebben we eveneens teruggeschroefd: van neutraal naar onderwogen. Zowel gezondheidszorg als consumptiegoederen zijn namelijk defensieve sectoren. Wij kiezen nu juist voor een bescheiden cyclisch accent in onze sectorpositionering.'

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar overweging in de sector informatietechnologie, terwijl de private bank licht terughoudend blijft ten aanzien van de sector financiële instellingen.

Obligaties kunnen profiteren van lagere rentes

Wanneer de daling van de inflatie doorzet – zoals ABN AMRO MeesPierson verwacht – dan zullen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) hun beleidsrentes vanaf deze zomer stapsgewijs verlagen. Ook de rentes op obligaties gaan dan dalen. Voor obligatiebeleggers is dat een gunstig scenario: wanneer obligatierentes dalen, dan stijgen de obligatiekoersen.

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar lichte overweging van obligaties en doet aan beleggers de suggestie om te kiezen voor obligaties van hoge kwaliteit, zoals staatsobligaties en kredietwaardige bedrijfsobligaties. De private bank vindt het daarbij raadzaam om te opteren voor een hogere duratie.

Duratie is de rentegevoeligheid van een obligatie of van een obligatieportefeuille; bij een hogere duratie kunnen beleggers extra profiteren van een dalende rente. De bank staat terughoudend tegenover risicovollere obligatiesegmenten, zoals high-yield bedrijfsleningen en schulden uit opkomende markten.

Valuta’s: EUR/USD kan op korte termijn verzwakken

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de ECB in 2024 een meer verruimende koers zal varen dan de Fed. Ook de financiële markten rekenen erop dat de ECB dit jaar meer renteverlagingen zal doorvoeren dan de Fed – maar het verschil tussen beide centrale banken zal volgens ABN AMRO MeesPierson groter zijn dan de markten tot dusver hebben ingeprijsd. Op korte termijn voorziet de private bank daarom een verzwakking van de euro versus de dollar (EUR/USD).

Op een gegeven moment zal ook de Fed beginnen met een verruimingscyclus. Wanneer de markten meer renteverlagingen door de Fed gaan inprijzen voor 2025, kan de dollar gaan verzwakken ten opzichte van de euro, aldus ABN AMRO MeesPierson. De private bank hanteert een eindejaarsprognose voor de EUR/USD van 1,07.

Grondstoffen: oliemarkt gevoelig voor geopolitieke spanningen

Voor wat betreft de oliemarkt stelt ABN AMRO MeesPierson vast dat marktspelers op hun hoede zijn voor oplaaiende geopolitieke spanningen. Ook is de markt nog altijd krap. Dat komt doordat de olieproducerende landen die bekend staan als OPEC+ een vrijwillige productieverlaging overeengekomen zijn.

Begin juni heeft OPEC+ besloten de vrijwillige productieverlaging te verlengen. Wel heeft deze organisatie het plan opgevat om de verlaging vanaf oktober geleidelijk terug te schroeven. Als OPEC+ dit plan doorzet, dan zou de olieproductie dus omhooggaan. Tegen deze achtergrond handhaaft de bank haar eindejaarsprognose van USD 90 per vat voor Brent-olie.