Janus Henderson: Hoe duurzaam zijn ASML, ASMI en Besi?

Janus Henderson: Hoe duurzaam zijn ASML, ASMI en Besi?

Technologie ESG
Technologie (08) chips cloud

Duurzaamheidsanalist Kimberley Pavier van Janus Henderson reisde naar Nederland en bezocht ASML, ASMI en BESI, om hun ESG-inspanningen te beoordelen. De halfgeleidersector heeft te maken met een ongekende vraag en staat daarmee onder toenemende druk om hun ecologische voetafdruk te reduceren, ook gezien de toenemende aandacht van beleggers voor hun energie- en waterverbruik.

Halfgeleiders maken baanbrekende technologieën mogelijk zoals generatieve AI, waarmee enkele van 's werelds grootste uitdagingen kunnen worden opgelost. Cruciaal is dat chips ook rekenkracht leveren aan datacenters, de ruggengraat van onze digitale samenleving. De halfgeleidersector groeit sterk, volgens adviesbureau McKinsey bedragen de inkomsten in de sector in 2030 meer dan 1 biljoen dollar.

Keerzijde van prestaties

De behoefte aan steeds meer verwerkingskracht, connectiviteit en intelligentie leidt tot een verschuiving van chips gemaakt van silicium naar chips gemaakt van nieuwe materialen, zoals siliciumcarbide (SiC). Maar de verbetering in prestaties van chips heeft ook een keerzijde. De productie van SiC-chips kan de CO2-uitstoot verdrievoudigen vergeleken met siliciumwafels, omdat het productieproces hogere temperaturen en zwaardere chemicaliën vereist, evenals meer productietijd, bij een lagere efficiëntie.

Er is ook een sterke behoefte om de chips te verkleinen (d.w.z. de grootte van de individuele componenten of transistors op een chip). Deze verschuiving naar kleinere afmetingen bemoeilijkt de weg naar meer duurzaamheid voor halfgeleiderproducenten. Hoewel het de hoeveelheid benodigde wafers kan verminderen, kan het ook leiden tot een toename in processtappen, energie- en waterverbruik, en het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en afvalproductie.

Kloppen ESG-beoordelingen? 

Tijdens haar reis bezocht Pavier ASML, ASMI en Besi. Een van de aandachtspunten voor haar reis was om de bedrijven te beoordelen vanuit een ESG-perspectief. Ze keek in het bijzonder naar hun bredere ecologische voetafdruk, d.w.z. hun Scope 3-emissies; niet alleen in termen van CO2, maar ook water, afval, hulpbronnen en vervuiling, en om hun ESG- en duurzaamheidsinspanningen met eigen ogen te bekijken.

Hoewel ASML de hoogste rating heeft – AAA van MSCI ESG Ratings – bieden analyses door derden slechts een beperkt beeld. Diepere sector- en duurzaamheidsexpertise is nodig om het grotere plaatje te begrijpen. Pavier denkt dat de bredere ESG-impact van ASML omvangrijker is dan ESG-ratingaanbieders van derden doen voorkomen; van het energie-intensieve gebruik van hun gigantische, complexe lithografiemachines tot de chemicaliën en het water die hun klanten gebruiken in het halfgeleiderproductieproces.

Het grootste deel van het bouwen van de machines zelf en de materialen waaruit de machines worden gemaakt, gebeurt in hun toeleveringsketen, aangezien ASML meestal de eindassemblage uitvoert. Voor bedrijven als ASMI, die machines produceren die halfgeleiderlagen deponeren of stapelen, wordt vervuiling door de gebruikte chemicaliën of de vereiste hoge temperaturen vaak niet meegenomen in de CO2-voetafdruk van het bedrijf. Voor Besi, die machines maakt waarmee chips worden verpakt en bewerkt, kunnen materialen zoals gevaarlijke soldeerpasta's nodig zijn. 

Verwijten

Volgens Pavier verwijten externe ESG-ratingbureaus bedrijven in de halfgeleidersector vaak een gebrek aan schone technologie en groene inkomsten, ondanks dat ze duidelijke voordelen op het gebied van energie- en materiaalefficiëntie vertonen, evenals initiatieven voor een circulaire economie. ASML, ASMI en Besi nemen ook initiatieven die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van energie en hulpbronnen door klanten en op het mogelijk maken van een circulaire economie door de levensduur van machines te verlengen, reparaties uit te voeren, modulaire ontwerpen te gebruiken en (alternatieve) materialen te gebruiken en te recyclen.

Milieu-impact verminderen

Verbeterde ESG-rapportage en geïntegreerd denken zijn nodig om de milieu-impact van de halfgeleidersector te verminderen. De bedrijven in de sector moeten verder kijken dan hun eigen CO2-uitstoot en de bredere milieu-impact in overweging nemen. Hun klanten dringen aan op duurzamer energie- en watergebruik. Managementteams zien dit als een belangrijk onderscheidend kenmerk en voordeel, niet alleen voor de kosten, maar ook om hen te helpen bij het bereiken van hun netto-nuldoelstellingen. Bedrijven die onderhevig zijn aan regelgeving, zoals de komende EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die verplichtingen zal introduceren voor verantwoordelijkheid in de waardeketen, zullen de duurzaamheidsagenda verder bevorderen.