bfinance: Quarterly Report

bfinance: Quarterly Report

Vooruitzichten
Algemeen (29) rapport asset allocatie financieel plan

Minder mandaten gericht op infrastructuur leidt tot daling in zoekopdrachten binnen Private Markets, terwijl zoekopdrachten naar Investment Grade Obligaties en Hedgefondsen stijgen

De onafhankelijk en wereldwijd opererende investment consultant bfinance heeft de bevindingen gepubliceerd van zijn Manager Intelligence and Market Trends rapport van mei 2024. Dit kwartaalrapport bevat data over de zoekactiviteit van institutionele beleggers naar vermogensbeheerders uit het klantenbestand van bfinance in 45 landen. En daarnaast statistieken over de prestaties van actieve beheerders in verschillende activaklassen en de eigen Risk Aversion Index van het bedrijf.

Risicosentiment

Het eerste kwartaal van 2024 bracht een voortdurende verbetering van het risicosentiment: de bfinance Risk Aversion Index daalde naar een niveau dat niet meer werd gezien sinds de Covid-19 crisis die wereldwijd 'lockdowns' veroorzaakte. Deze index (die een reeks indicatoren bevat, waaronder impliciete volatiliteiten, goudprijzen, CDX en meer) daalde en eindigde het kwartaal onder 0,3, tegenover een eenjarig gemiddelde van 0,4+ en een tienjarig gemiddelde van 0,5+. Dit vertrouwen was vooral opmerkelijk omdat de centrale banken de gehoopte renteverlagingen nog niet doorvoeren als reactie op de hardnekkig hoge inflatiecijfers.

Een verbetering van het risicosentiment wordt vaak, maar niet altijd, weerspiegeld in een toename van de allocatie aan aandelen door vermogensbeheerders (en meer tactische beleggers). In Q1 2024 verhogen Multi-Asset managers hun aandelenallocaties: deze bedragen nu gemiddeld bijna 38% van de portefeuilles, boven het lange termijn gemiddelde van ~35% en ongeveer 10 procentpunten hoger dan het gemiddelde van bijna 28% aan het begin van 2023.

De zoekopdrachten van institutionele beleggers

Onder haar klanten constateert bfinance een toename van de zoekopdrachten naar Equity managers. Deze activaklasse vertegenwoordigde 33% van alle zoekopdrachten door het wereldwijde klantenbestand van bfinance (pensioenen, endowments, verzekeraars, family offices en meer) voor de 12 maanden tot eind maart 2024, tegenover 17% voor de voorgaande 12 maanden.

De stijging weerspiegelt niet alleen het vertrouwen in de aandelenmarkten: belangrijker is dat beleggers hun portefeuilles hebben geëvalueerd en aangepast voor de lange termijn. Uit anekdotisch bewijs blijkt dat beleggers de herpositionering hebben voortgezet die gepland was voor 2022-3 in een fundamenteel gewijzigde macro-economische omgeving.

Een wereld met hogere rentetarieven en een verhoogde inflatie heeft beleggers aangemoedigd om haar 'weerbaarheid' opnieuw te beoordelen, met aandacht voor stijlen, kapitalisaties en geografische gebieden (het zoeken naar aandelen in regionale ontwikkelde markten - Europa, Japan, de VS, Canada - heeft een bijzonder sterke groei laten zien). Een andere belangrijke drijfveer voor toenemende activiteit was de implementatie van CO2-, klimaat- en zelfs impactdoelstellingen en de verbetering van de hier beschikbare strategieën.

Daarentegen daalde het aantal zoekopdrachten naar nieuwe beheerders voor Private Markets activaklassen tot 43% van alle mandaten van bfinance-klanten voor de 12 maanden tot 31 maart - nog steeds een zeer sterk cijfer, maar onder de recordpiek van 58% voor het voorgaande jaar. Dit weerspiegelt een sector brede verzwakking van fondsenwerving in Private Markets. De daling was vooral zichtbaar bij zoekopdrachten die gericht waren op de activaklasse infrastructuur: deze sector vertegenwoordigde slechts 7% van de zoekopdrachten binnen Private Markets (3% van alle bfinance-klantmandaten), een daling ten opzichte van 22% van de zoekopdrachten binnen Private Markets (13% van alle mandaten) in het voorgaande jaar.

De zoekactiviteit voor Private Debt en Private Equity bleef echter zeer robuust, met beleggers die zich aangetrokken voelen tot illiquide kredieten omdat een golf van 'debanking' managers heeft geholpen om aantrekkelijke spreads te behouden, zelfs met hogere rentetarieven. Bovendien is het sentiment ten aanzien van onroerend goed in het eerste kwartaal van 2024 zichtbaar verbeterd en bleef dit jaar de zoekactiviteit naar Natural Capital zeer hoog naar de historische maatstaven in 2023.

Een hernieuwde belangstelling van beleggers voor vastgoed - een activaklasse die bijzonder hard werd getroffen door de pandemie - werd ook weerspiegeld in de stijging van het aantal zoekopdrachten naar beursgenoteerde vastgoedactiva (REIT's en beursgenoteerde infrastructuur), waarbij REIT's een belangrijke rol speelden in deze activiteit. Beursgenoteerde Real Assets maakten 3% uit van alle zoekopdrachten van klanten in de 12 maanden tot 31 maart, tegenover 1% in de 12 maanden daarvoor (een verdrievoudiging dus).

Investment Grade obligaties bleven de zoekactiviteit naar Fixed Income managers domineren en zetten daarmee een aanhoudend thema van 2023 voort. Deze sector vertegenwoordigde 54% van de zoekopdrachten naar Fixed Income managers in de 12 maanden tot 31 maart 2024, tegenover 31% in de voorgaande 12 maanden en 7% in de 12 maanden daarvoor.

Diversificatiestrategieën voor de liquide markt (Hedge Funds, Multi Asset, Overlays, Alternative Risk Premia, Grondstoffen) blijven goed voor ongeveer een op de tien zoekopdrachten van bfinance-klanten. Achter deze schijnbare continuïteit gaat echter een verdubbeling van de vraag naar Hedge Fund-strategieën schuil - met name strategieën die een sterke diversificatie bieden van aandelenrisico (Global Macro / CTA) of een 'all weather'-profiel (Multi Strategy). Deze stijging werd tenietgedaan door een daling van de vraag naar de Multi Asset-sector, die over het algemeen een minder diversificatieprofiel heeft.

bfinance ziet nog geen vernieuwde belangstelling in de vraag naar Alternative Risk Premia, maar de sterke en consistente prestaties van deze sector in de afgelopen 15 kwartalen kunnen beleggers nu aanmoedigen om de aantrekkelijkheid ervan opnieuw te evalueren.

Asset manager prestaties

Wereldwijde Equity managers hadden moeite om de benchmarks te verslaan in het eerste kwartaal, hoewel het een sterke periode was voor Growth- en vooral High Growth-stijlen omdat grote tech-aandelen hun dominantie binnen de belangrijkste indices van ontwikkelde markten vergrootten. Daarentegen deden actieve vastrentende beheerders het veel beter: 91% van de Amerikaanse Investment Grade Credit managers en 82% van de Europese Investment Grade Credit managers versloegen hun benchmarks na aftrek van vergoedingen.

De uitstekende prestatie van Alternative Risk Premia-strategieën, met een stijging van 6,8% in het eerste kwartaal (waarmee alle grote hedgefondsgroepen werden verslagen), verdient bijzondere aandacht. Dit zet de zeer consistente positieve run van ARP’s voort in de uiteenlopende marktomstandigheden van 2021-2024: in de afgelopen vijftien kwartalen hebben ARP-strategieën slechts in één kwartaal verlies geleden. De moeilijkheden die deze (nog steeds opkomende) sector in 2019-20 ondervond, veroorzaakten een dramatische bekoeling van het allocatiesentiment.

Kathryn Saklatvala, Director en Head of Investment Content bij bfinance, zegt: 'Nu beleggers doorgaan met hun strategische heroriëntatie op een nieuw macro-economisch tijdperk, zien we een aanzienlijke toename van de vraag naar aandelenbeheerders. Dit weerspiegelt ook een verbetering van het beleggers- en marktvertrouwen, wat duidelijk werd met onze Risk Aversion Index - de RAI staat nu op het laagste niveau sinds vóór de Covid-19 crisis. Ondertussen geven de data ook aan dat er nog steeds enige aarzeling is bij het toewijzen aan Private Markets, met name infrastructuur - hoewel Private Markets nog steeds bijna goed is voor de helft van alle zoekopdrachten van onze beleggende klanten.'