ASN Impact Investors: Investeringen in biodiversiteit hard nodig

ASN Impact Investors: Investeringen in biodiversiteit hard nodig

Biodiversiteit
Biodiversiteit (Pixabay, AdinaVoicu).jpg

Wie ‘Parijs’ serieus neemt, moet nu al inzetten op de compensatie van de resterende emissies. Biodiversiteit is daarvoor echt onmisbaar, naast alle technologie die in ontwikkeling is. Dat stelt Mariëtta Smid, Hoofd Duurzaamheid bij het verschijnen van het nieuwste Impact Report van de duurzame vermogensbeheerder.

ASN Impact Investors heeft in 2023 opnieuw goede vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de negatieve impact die zijn beleggingen hebben op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Dat blijkt uit het Impact Report van de vermogensbeheerder, dat inzicht biedt in de gerealiseerde impact en het beleid waarmee de impactinvesteerder toewerkt naar een duurzame en eerlijke portfolio.

ASN Impact Investors heeft als doel om in 2030 met het totaal van alle beleggingen per saldo klimaatpositief te zijn en een positief effect te bereiken op biodiversiteit. Ook in 2023 is dat doel dichterbij gekomen, maar er moeten nog grote stappen worden gezet om bij die ‘net positive’ doelstelling uit te komen, aldus Smid.

‘Onze ambities gaan verder dan die van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook als we alles op alles zetten, zullen bij veel van de beursgenoteerde bedrijven en projecten waarin we investeren de emissies niet per saldo op nul belanden tegen 2030. Tegenover die ‘restuitstoot’ moeten daarom investeringen staan in activiteiten die CO2 vastleggen. Herstel en groei van biodiversiteit is daarvoor de allerbeste aanpak.’

Het ASN Biodiversiteitsfonds biedt daarvoor de strategie, waarmee ASN Impact Investors inzet op sectoren als regeneratieve (bos)landbouw, duurzame bosbouw, duurzame zeeën en visserij en ecotoerisme. ‘We hebben met het fonds bewezen oplossingen ontwikkeld, het is nu een kwestie van opschalen’, aldus Smid.

Smid doet daarvoor een beroep op de financiële sector. ‘Er moet meer kapitaal naar biodiversiteit. Wij hebben als pionier op dit gebied de resultaten bereikt die we in ons Impact Report verantwoorden. Nu is het tijd dat ons voorbeeld navolging krijgt. Met alleen technologische oplossingen komt een economie in evenwicht met de natuur niet snel genoeg van de grond.’

De CO2-uitstoot van de totale portefeuille van ASN Impact Investors (scope 1, 2 en 3) is in 2023 gedaald met 7,3%. Inmiddels is 21,8% van het totaal aan beleggingen te beschouwen als klimaatneutraal – in 2022 was dit nog 18,2%. De vermeden CO2-uitstoot steeg in een jaar tijd met 11%. Sinds 2022 wordt ook gestuurd op de vorderingen die bedrijven maken om de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te halen. Met deze MSCI Implied Temperature Rise (ITR)-methodologie is het mogelijk vooruit te kijken. De ITR daalde voor alle aandelenfondsen in 2023.

ASN Impact Investors rapporteert als enige vermogensbeheerder wereldwijd ook de impact op biodiversiteit van de beleggingsfondsen. De biodiversiteitsfootprint daalde met 8%. Het aantal hectaren beschermd of hersteld met het ASN Biodiversiteitsfonds steeg met 51%.

In 2023 zijn in totaal 126 beursgenoteerde bedrijven doorgelicht op duurzaamheid om vast te stellen of ze zich (nog steeds) kwalificeren voor het ASN Duurzame Beleggingsuniversum waaruit de aandelenfondsen hun beleggingen selecteren. Dit universum bestond eind 2023 uit 355 beursgenoteerde bedrijven.

Naast nieuw toegelaten bedrijven zijn in 2023 ook ondernemingen uit het Beleggingsuniversum verwijderd. Het betreft onder meer marketing- en reclameconcern WPP Group, dat campagnes maakt voor klanten in de fossiele sector, en verpakkingsbedrijf Toppan Printing, dat via een dochteronderneming gezichtsherkenningssoftware levert aan landen waar de mensenrechten onder druk staan.

Ten behoeve van het ASN Microkredietfonds zijn in 2023 35 microfinancieringsinstellingen onderzocht en werden 16 nieuwe microfinancieringsinstellingen toegelaten. De Social Performance Score van de microfinancieringsinstellingen waarin het ASN Microkredietfonds investeert, steeg van 79% naar 83%.