BlackRock: Vergrijzing leidt tot inflatiedruk en hogere rentes

BlackRock: Vergrijzing leidt tot inflatiedruk en hogere rentes

Inflatie Rente Pensioen
mensen.png

De vergrijzing in de ontwikkelende landen en in China is in volle gang en hier komt de komende decennia ook geen eind aan.

Omdat deze landen er niet in slagen om de krimp van de beroepsbevolking op te vangen met een hogere arbeidsparticipatie en het binnenhalen van buitenlandse werknemers leidt dit over het algemeen tot een lagere economische groei, aldus het BlackRock Investment Institute (BII). Ook de inflatiedruk houdt voorlopig aan door de ouder wordende bevolking.

'Gepensioneerden besteden meestal niet minder al dragen ze niet meer bij aan de economische output. Als een land vergrijst lopen de bedrijfsinvesteringen vaak terug, maar door de kapitaalstroom richting AI en de energietransitie denken wij dat deze daling beperkt zal zijn', aldus BlackRock. Door deze ontwikkelingen zal het aanbod van producten en diensten binnen de ontwikkelde landen dalen, maar de vraag niet, aldus het BII. 'Dit zorgt voor inflatiedruk met als gevolg dat centrale banken de rentes boven het pre-covid peil zullen houden.'

Een hogere rente zorgt ervoor dat de staatsschuld stijgt, maar dat wordt niet gecompenseerd door meer belastinginkomsten. Bovendien zijn overheden door de vergrijzing meer kwijt aan pensioenuitgaven en gezondheidszorg. 'Om de schuld binnen de perken te houden zullen overheden de belastingen moeten verhogen of drastisch moeten bezuinigen. Oplopend overheidstekorten maken het moeilijker voor centrale banken om de rentes te verhogen als ze inflatiestijgingen willen beteugelen. Dit is nog een reden waarom wij verwachten dat de inflatie hoger zal blijven da voor de pandemie', aldus de BII-experts.

Volgens BlackRock zullen met name de opkomende landen profiteren. 'In veel opkomende markten groeit de beroepsbevolking en dit geeft hen een economisch voordeel. Die landen die hier goed op inspringen, bijvoorbeeld door de arbeidsparticipatie verder te verhogen en door in infrastructuur te investeren, kunnen het beter gaan doen dan de financiële markten momenteel verwachten. Wij zien kansen in landen waar veel behoefte is aan investeringen zoals India, Indonesië, Mexico en Saoedi-Arabië.'