Schroders Capital: Beleggen in PE via co-investeringen biedt kans op buitengewone rendementen

Schroders Capital: Beleggen in PE via co-investeringen biedt kans op buitengewone rendementen

Private Equity
investeringen 2.jpg

Private equity-beleggers Jeremy Knox, Vahit Alili en David Bajada van Schroders Capital menen dat private equity-beleggers er goed aan doen om te kijken naar de zogenaamde co-investeringen, en dan vooral naar het ‘lagere middensegment’. 'Daar bevinden zich de beste kansen op dit moment', aldus Knox.

In dit artikel beantwoorden zij wezenlijke vragen over beleggen in private equity en dan specifiek over de kansen en bedreigingen van co-investeringen.

Wat is het volume en de kwaliteit van de co-investeringsmogelijkheden momenteel? 

Vahit Alili: De huidige marktomgeving is zeker complexer dan die van de jaren 2021-22, maar we zien desondanks een sterke en boeiende dealflow. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: ten eerste is de dealflow aanzienlijk vertraagd toen de rente begon te stijgen. Aanvankelijk waren de kansen die we zagen overgewaardeerd omdat de waarderingen hoog bleven. Als gevolg daarvan hebben we bewust de lat hoger gelegd en ons beleggingstempo gematigd. Sinds het tweede kwartaal van 2023 zijn de waarderingen echter gedaald - in sommige sectoren zelfs aanzienlijk. In die herprijsde omgeving zien we aantrekkelijke kansen en hebben we ons beleggingstempo opgevoerd. 

Welke markten bieden interessantste co-investeringsmogelijkheden? 

David Bajada: We zien de interessantste beleggingskansen in het lagere middensegment - bijvoorbeeld bedrijven met een bedrijfswaarde tussen $100 miljoen en $500 miljoen. Historisch gezien is dit segment minder afhankelijk geweest van financial engineering en meervoudige expansie en heeft het zich voornamelijk gericht op het implementeren van waardecreatie-initiatieven die echte bedrijfstransformatie creëren. Wij geloven dat de meer uitdagende marktomstandigheden van tegenwoordig de beste bedrijven van de rest zullen onderscheiden op basis van het vermogen om alfa te genereren door middel van echte transformatie. 

Onze co-investeringsstrategie is consistent met onze bedrijfsbrede aanpak voor alle soorten investeringen, waarbij we een grote nadruk leggen op onze westerse buy out-strategie aangevuld met de groeistrategie voor Azië. In het Westen zien we mogelijkheden om bruggen te slaan tussen familie- of ondernemersbedrijven en ze te transformeren door middel van professionalisering of operationele verbeteringen voordat ze worden verkocht in het meer concurrerende marktsegment. Hier zien we grote private equity fondsen concurreren met strategische kopers, wat resulteert in hoge exit-waarderingen. 

Daarentegen zien we in Azië snelgroeiende bedrijven die het potentieel hebben om de markt te verstoren door in te spelen op trends zoals importsubstitutie - waarbij buitenlandse merken worden vervangen door lokale - en demografische rugwind. Met name India wordt een steeds aantrekkelijkere investeringsbestemming nu bedrijven hun toeleveringsketens herconfigureren, weg van China. Hoewel de demografie in heel Azië verandert, heeft India nog steeds een relatief jonge bevolking. Snelle verstedelijking en digitalisering zijn de belangrijkste katalysatoren voor verdere sterke groei.

Wat is het geheim van succesvolle co-investeringen? 

Jeremy Knox: Er is een aantal factoren dat leidt tot succesvolle co-investeringen: diepgaande relaties met de beste GP’s; sterke relaties die worden geleid en gedekt door lokale investeringsprofessionals in lokale markten over wereldwijde strategieën; efficiënte en transparante investeringsprocessen met bewezen uitvoeringsvermogen; sectorexpertise, waardoor beide partijen snel inzicht krijgen in kansen; en een grote sourcingmotor om een hoge selectiviteit mogelijk te maken, in plaats van gedwongen te worden om door te gaan met een deal, simpelweg omdat die op je bureau terecht is gekomen.

Uiteindelijk zijn er twee cruciale elementen bij co-investeren: bereidheid en het vermogen om uit te voeren. We proberen ons te onderscheiden op uitvoering. Succesvolle co-investeerders moeten kunnen uitvoeren binnen de beperkingen van strakke tijdlijnen en de natuurlijke evoluties van live deals. Dat vermogen om uit te voeren is van het grootste belang om het volgende telefoontje van een GP te krijgen.