Pensioenfederatie: Handhaving van belang voor goed pensioen

Pensioenfederatie: Handhaving van belang voor goed pensioen

Pensioenfondsen
Pensioen.jpg

Voor een verplicht gesteld pensioenfonds geldt het principe 'geen premie, wel pensioen'. Dat betekent dat werkenden en gepensioneerden die onder de verplichtstelling vallen, maar waarvoor geen premie is afgedragen, wel pensioen kunnen aanvragen. De andere deelnemers van een pensioenfonds dragen daar dan de financiële gevolgen van.

Om de collectieve pensioenafspraken te waarborgen, is goede handhaving van de verplichtstelling daarom nodig. Dat is in het belang van een goed pensioen voor werkenden en gepensioneerden.

Bedrijfstakpensioenfondsen nemen gegevens af vanuit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, uit de loonaangifteketen van het UWV en hebben zelf onderzoeksmethoden ontwikkeld.

Soms is er onduidelijkheid over deelname omdat een onderneming meerdere verschillende activiteiten uitvoert. Of er ontstaan nieuwe activiteiten zoals we bijvoorbeeld zien bij platformbedrijven. Een werkgever neemt zelfstandigen in dienst die eigenlijk gelijk zijn aan een werknemer. Of een werkgever wil zich niet aansluiten bij een verplichte regeling.

In zulke situaties kan er een discussie ontstaan tussen een pensioenfonds en een werkgever over verplichte aansluiting. Dat willen we als sector zoveel mogelijk voorkomen door duidelijkheid en bekendheid van de regeling bij werkgevers aan de voorkant te verschaffen - en goede onderlinge afspraken over de uitvoering te maken.

De samenwerking tussen pensioenfondsen op dit thema is goed. Eigenlijk lossen ze dit onderling vrijwel altijd goed op. Zowel op uitvoeringsniveau als op bestuurlijk niveau. Daar maken zij dan werkafspraken over. En dat geeft ook duidelijkheid aan werkgevers.