Capital Group: Reden tot optimisme over bankenobligaties

Capital Group: Reden tot optimisme over bankenobligaties

Obligaties
Pensioen (08) sparen geld

Capital Group heeft momenteel een gunstig beeld van investment grade bankenobligaties: de fundamentals binnen de banksector zijn de sterkste in decennia. Toekomstige volatiliteit kan beleggers een kans bieden om blootstelling op te bouwen, menen analisten Etrit Vllasalija, Michael Habib en Franz Lathuillerie.

Om te begrijpen waar de kansen bij investment grade obligaties liggen, zetten de analisten van de vermogensbeheerder verschillende marktscenario's uiteen. De huidige marktverwachtingen zijn verschoven van scenario 1, een verhaal waarbij de beleidsrente langer hoger blijft, naar scenario 2. Dat is een zachte landing waarbij de inflatie daalt in de richting van de doelstelling en de rente wordt verlaagd. Scenario 3, een recessie in de VS en in Europa, blijft echter ook mogelijk. Voor al deze drie scenario’s zijn banken goed gepositioneerd, maar voor sommige scenario’s beter dan voor andere.

Scenario 1 - Langer hogere rentes

Een omgeving met een hogere rente voor langere tijd helpt banken om hogere nettorentemarges (NIM's) te behouden. In de VS zullen de grotere banken gedijen in een scenario met langdurig hoge rentes. Regionale banken kunnen voor uitdagingen komen te staan door hogere depositokosten, waardoor de marges en de winst onder druk komen.

Scenario 2 - Zachte landing

De afbouw van de hogere rentes vormt een uitdaging voor NIM's, maar biedt betere vooruitzichten voor de alternatieve inkomstenbronnen van banken, waaronder vergoedingen, provisies, vermogensbeheer en verzekeringen. Daarnaast hebben de hogere rentetarieven politieke aandacht gekregen, waarbij sommige Europese landen extra belastingen hebben opgelegd aan banken. Een verlaging van de rente zou een deel van deze druk kunnen verlichten.

Scenario 3 - Recessie

Aangezien banken handelen als proxy's voor het macro-economische klimaat, zou een recessie een uitdaging voor ze vormen. Beleggers kunnen een premie vragen om te beleggen in instellingen met een hoge hefboomwerking. Beleggers zouden ook meer aandacht hebben voor de kwaliteit van de activa van banken en mogelijke kredietverliezen.

Gevolgen van de minibankencrisis

In maart 2023 was er een minicrisis binnen de Amerikaanse regionale banken. De toezichthouders reageerden met strengere kapitaalvereisten. Deze regelgeving kan de obligatiemarkt tijdelijk beïnvloeden, omdat ze tot extra uitgiftes leidt. Toch zal ze de kapitaalposities van banken op de lange termijn verbeteren, wat uiteindelijk een positief kredieteffect zal hebben.

De crisis benadrukte het belang van de kwaliteit van de depositobasis, samen met de noodzaak om voorzichtig te zijn bij de liquiditeitspositie. Het was ook duidelijk dat centrale banken snel kunnen reageren en dat omvang belangrijk is in het bankwezen. Dit laatste kan leiden tot meer fusies en overnames in de sector, maar de huidige macro-economische omstandigheden remmen dat ook weer af.

Kansen en risico's

De niet-Amerikaanse, regionale banken hebben momenteel de sterkste fundamentals in decennia, maar ze bieden nog steeds een spread over wereldwijde bedrijfsobligaties. De extra spread weerspiegelt de gunstigere technische kenmerken voor niet-financiële obligaties, de aanhoudende macro-economische onzekerheid en de resterende bezorgdheid over de Amerikaanse regionale banken.

Tijdens de voorbije jaren kende de markt een grote uitgifte van bankobligaties om aan de kapitaalvereisten te voldoen, in tegenstelling tot de relatief kleine uitgifte door niet-financiële bedrijven. Als deze dynamiek aanhoudt, met banken die grote hoeveelheden schulden uitgeven, kunnen banken een premie blijven betalen in vergelijking met andere sectoren. Maar als de uitgifte in de bankensector afneemt, zou de spread tegenover andere sectoren kleiner moeten worden.

Het macro-economische klimaat, met banken die vaak als proxy's worden geprijsd, is een andere belangrijke factor. Naarmate de macro-economische vrees afneemt, zou de spread tussen banken en andere sectoren moeten verkleinen, als al het andere gelijk blijft. Omgekeerd, als de vrees voor een recessie weer de kop opsteekt, kan dat de spread verbreden.

Regionale verschillen

Hoewel banken in Azië op het huidige niveau weinig waarde bieden, zijn er hier en daar kansen, met name in Hong Kong. Op de Amerikaanse markt heeft een solide rapportageseizoen geholpen om de bezorgdheid over mogelijke verdere gevolgen van de regionale bankencrisis weg te nemen.

De veelbelovende kansen liggen ongetwijfeld in Europa, waar banken met grotere spreads handelen dan hun Amerikaanse en Aziatische tegenhangers. Dit ondanks het feit dat de Europese banken aan het einde van het regelgevingsregime staan en daarom hoge kapitaalbuffers en sterke fundamentals hebben.

Capital Group ziet vooral kansen bij Spaanse, Ierse en Griekse banken – entiteiten die genationaliseerd zijn in de nasleep van de financiële crisis en de Europese staatsschuldencrisis. Sindsdien hebben ze hun balansen opgeschoond, waardoor hun winstgevendheid en fundamenten aanzienlijk zijn verbeterd.

Bovendien behoren de onderliggende economieën van deze landen tot de sterkste in Europa, gekenmerkt door een positieve bbp-groei, een lage inflatie in vergelijking met andere Europese landen, en een aanzienlijke schuldafbouw de laatste twee decennia bij de bedrijven en de gezinnen. Al deze factoren voorspellen veel goeds voor de kwaliteit van de activa van banken in de komende jaren.