Vanguard: 2023 een na beste jaar ooit voor Europese ETF's

Vanguard: 2023 een na beste jaar ooit voor Europese ETF's

ETF's
ETF (02) Actief Passief beleggen

De in Europa genoteerde ETF’s kenden vorig jaar een netto-instroom van 166 miljard dollar, goed voor het een na beste jaar ooit. De aandelen-ETF's overtroffen de obligatie-ETF's in termen van de totale netto-instroom, maar de groei bij de obligatie-ETF's was in relatieve termen wel sterker.

Kern-ETF’s en ETF’s in duurzame aandelen sloten 2023 af met sterke instromen, terwijl ETF’s in staats- en bedrijfsobligaties het peloton voor vastrentende waarden aanvoerden. Dat meldt vermogensbeheerder Vanguard, een van de grootste ETF-aanbieders ter wereld.

Het afgelopen jaar was niet slecht voor beleggers. Een recessie bleef uit, de inflatie koelde af en de belangrijkste aandelenmarkten stegen. Ook waren er hobbels, zoals de crisis bij de Amerikaanse regionale banken en de uitverkoop van aandelen van Credit Suisse, evenals de aanhoudende geopolitieke spanningen.

Tegen deze achtergrond wendden Europese beleggers zich consequent tot ETF's. In 2023 kenden de in Europa genoteerde ETF's een netto-instroom van 166 miljard Amerikaanse dollar. Daarmee was 2023 het op een na beste jaar ooit voor deze categorie. In 2021 bedroeg de netto-instroom voor Europese ETF’s nog 191 miljard Amerikaanse dollar. Beleggers kozen vooral voor aandelen-ETF's – en dan vooral die voor kernbeleggingen.

In een jaar waarin veel brede aandelenbenchmarks sterk presteerden, investeerden beleggers 58,5 miljard dollar in ETF's in Europese aandelen. ETF’s in groene aandelen kenden een netto-instroom van 33,6 miljard dollar. Kern-ETF’s en ETF’s in duurzame aandelen toonden een bijzonder sterke trend tijdens het laatste kwartaal van 2023: iedere maand was er sprake van een stijging van de netto-instroom, met een kwartaaltotaal van respectievelijk 24,9 miljard dollar en 14 miljard dollar.

Amerika

Ook ETF’s in Amerikaanse en wereldwijde (exclusief opkomende markten) aandelen deden het in 2023 goed: deze twee segmenten kenden over het hele jaar een netto-instroom van respectievelijk 33,1 miljard dollar en 29,4 miljard dollar. ETF's in opkomende markten verwelkomden een netto-instroom van 10,7 miljard dollar. ETF’s in Amerikaanse en wereldwijde aandelen waren bijzonder populair in het vierde kwartaal, met een netto-instroom van respectievelijk 20,5 miljard dollar en 9,3 miljard dollar.

Sector- en thematische ETF’s waren in 2023 duidelijk minder in trek. Zij lieten een netto-uitstroom van respectievelijk 1,9 miljard dollar en 1,1 miljard dollar zien. Het sentiment ten aanzien van sector-ETF's koelde drastisch af in december 2023, toen deze categorie een netto-uitstroom van 1,3 miljard dollar te verwerken kreeg. En terwijl smart beta ETF's over het hele jaar een netto-instroom van 494 miljoen dollar kenden, keerden beleggers zich af van deze categorie in november en december, met een netto uitstroom van in totaal 943 miljoen dollar.

ETF’s voor aandelen uit de eurozone kenden een netto-uitstroom van 656 miljoen dollar in 2023; ETF's uit bepaalde landen raakten uit de gratie. Aandelen ETF’s van Duitsland, Zweden en Frankrijk kregen te maken met een netto uitstroom van respectievelijk 1,8 miljard dollar, 467 miljoen dollar en 361 miljoen dollar. Aandelen-ETF’s uit VK en China kenden een uitstroom van respectievelijk 628 miljoen dollar en 1,4 miljard dollar.

Obligatie-ETF's trokken in 2023 een netto-instroom aan van 70 miljard dollar, waarmee dit het sterkste jaar ooit was voor deze beleggingscategorie. Hoewel de instroom in aandelen-ETF's groter was, waren vastrentende ETF's goed voor 42 procent van alle instromen, ver boven hun marktaandeel van 26 procent van de bredere Europese ETF-markt.

ETF's voor staatsobligaties brachten afgelopen jaar 28,3 miljard dollar binnen, gevolgd door bedrijfsobligaties met 21,4 miljard dollar, obligatieposities met ultrakorte looptijden 11,5 miljard dollar en geaggregeerde posities met 6,7 miljard dollar. Terwijl ETF's voor staatsobligaties in december een netto-uitstroom hadden van 239 miljoen dollar, was er in oktober en november sprake van een netto-instroom van 6,2 miljard dollar.

ETF's voor bedrijfsobligaties sloten het jaar sterk af met een netto-instroom van 8,7 miljard dollar in november en december (na een netto-uitstroom van 1,7 miljard dollar in oktober). ETF’s voor hoogrentende obligaties hadden een positief vierde kwartaal, met drie opeenvolgende maanden van netto-instroom van in totaal 2,4 miljard dollar (wat de totale netto-instroom voor 2023 op 4,4 miljard dollar brengt).

Geografisch gezien toonden beleggers in 2023 een voorkeur voor vastrentende ETF's uit de eurozone, aangezien de regio een netto-instroom van 27,9 miljard dollar ontving. Amerikaanse en wereldwijde posities zagen een netto-instroom van respectievelijk 23,4 miljard dollar en 9,4 miljard dollar.