DNB: Controles pensioeninstellingen moeten beter

DNB: Controles pensioeninstellingen moeten beter

Pensioenfondsen
To Do Checklist Lijst PostIt

DNB constateert dat pensioeninstellingen niet altijd controles uitvoeren om te beoordelen of bij de uitbestedingspartner alle relaties wel worden gescreend tegen de meest recente sanctielijsten.

‘Jaarlijks vullen pensioeninstellingen de SBA NFR - Integriteitstoezicht vragenlijst (IRAP) in. Deze uitvraag is voor DNB een belangrijke informatiebron om de integriteitsrisico’s binnen instellingen te identificeren en de beheersmaatregelen en potentiële thema’s in beeld te brengen,’ zo meldt DNB vandaag. ‘De kwaliteit van de door pensioeninstellingen aangeleverde data is hiervoor van groot belang. Daarom heeft DNB in het vierde kwartaal van 2023 een datacontrole onderzoek uitgevoerd bij een aantal pensioeninstellingen.

Veel pensioenfondsen hebben hun sanctiescreening uitbesteed. Op basis van de IRAP en de datacontroles constateren we dat pensioeninstellingen niet altijd controles uitvoeren om te beoordelen of bij de uitbestedingspartner alle relaties wel worden gescreend tegen de meest recente sanctielijsten. In de praktijk kan het daarom voorkomen dat relaties geen hit opleveren waar dat wel zou moeten. Een pensioeninstelling blijft verantwoordelijk voor een goede en volledige screening, ook als het is uitbesteed.

Uit de datacontrole bleek ook dat vragen onbedoeld op verschillende manieren werden beantwoord. De vragen over opleidingen en nevenfuncties leidden bijvoorbeeld tot diverse interpretaties en antwoorden. DNB zal de vragen die onduidelijkheid opleverden aanpassen in de IRAP voor 2024.’