Optimix: Reden voor optimisme over beursjaar 2024, maar let op inflatierisico

Optimix: Reden voor optimisme over beursjaar 2024, maar let op inflatierisico

Inflatie Vooruitzichten
Outlook vooruitzicht (11) silver lining herstel

Lukt het de centrale banken de doelinflatie van 2% in 2024 te bereiken en zal dat voldoende zijn om de rente te verlagen? Weliswaar lijkt de inflatie onder controle, maar toch zijn er volgens de vermogensbeheerders van Optimix meer opwaartse dan neerwaartse risico’s. Zo kwam het meest recente inflatiecijfer in de eurozone al weer iets hoger uit (+2,9%).

Desalniettemin is Optimix redelijk optimistisch over de groeivooruitzichten voor beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt een gezonde winstgroei (10% voor de wereldaandelenindex) verwacht en waarderingen zijn, zeker in Europa en de opkomende markten, niet hoog. 

Binnen de aandelenbeleggingen heeft Optimix accenten op enkele lange termijn beleggingsthema’s, zoals grondstoffen, duurzame energie, small caps en opkomende markten gelegd.

Grondstoffen

De reeds aangekondigde overheidsinvesteringen op het gebied van verduurzaming zullen de komende jaren uitgegeven worden. Een belangrijke sector die zal profiteren van de investeringen in de verduurzaming is die van de grondstoffenproducenten. Voor de productie van windmolens, elektrische auto’s en investeringen in het elektriciteitsnetwerk is veel koper nodig. Daarom hebben wij een overweging in grondstofaandelen.

Opkomende markten

Optimix blijft ook beleggingskansen zien in opkomende markten, vooral in landen buiten China. Landen als Mexico, India en Vietnam nemen het stokje over van China als fabriek van de wereld. Landen in Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika zijn belangrijke producenten van grondstoffen. De groei op de lange termijn en waardering zien er voor opkomende markten aantrekkelijk uit.

Obligaties

Een grote verandering ten opzichte van twee jaar geleden is de grotere rol voor obligaties binnen de beleggingsportefeuille van Optimix. Begin 2023 zijn alle hedge fund posities in portefeuille verkocht en herbelegd in de obligatiemarkten. Zowel euro staatsobligaties als bedrijfsobligaties hebben weer een belangrijke rol binnen een goed gespreide beleggingsportefeuille.