Triodos IM: Nieuw classificatiesysteem voor beleggingen als vervolg op de SFDR

Triodos IM: Nieuw classificatiesysteem voor beleggingen als vervolg op de SFDR

Duurzaam beleggen Wet- en regelgeving ESG
Wet regelgeving (02)

Om de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verder te verbeteren, stelt Triodos Investment Management (IM) een eenvoudig, duidelijk en vergelijkbaar classificatiesysteem voor dat alle beleggers informeert over de duurzaamheidsinspanningen van een financieel product.

Het belangrijkste uitgangspunt van het voorstel is dat alle producten vergelijkbaar zijn, dat de vergelijking gemakkelijk te begrijpen is, dat het bijdraagt aan de oorspronkelijke doelstellingen van de SFDR en dat de classificatie de tand des tijds kan doorstaan.

Het voorstel van Triodos IM omvat categorieën die een onderscheid maken naar de mate waarin een financieel product rekening houdt met duurzaamheid, op basis van de openbaarmaking van (1) de hoeveelheid duurzame beleggingen in het product volgens de Taxonomieverordening en/of artikel 2(17) van de SFDR, (2) of de Principal Adverse Impact Indicators (PAI’s) worden gebruikt in het beleggingsproces en/of de engagementstrategie, en (3) of uitsluitingen al dan niet worden toegepast, met als minimum de vereiste uitsluitingen van de Paris Aligned Benchmark.

Dit komt neer op 5 categorieën, van 'sterke' tot 'geen expliciete' aandacht voor duurzaamheid in een product. Elk financieel product zou volgens dit systeem moeten worden geclassificeerd en de categorie zou moeten worden vermeld in de precontractuele documentatie van het product.

Bovenop de classificatie pleit Triodos IM ervoor dat alle financiële producten een reeks belangrijke PAI's bekendmaken die beleggers in staat stellen de negatieve impact te vergelijken, ongeacht de classificatie van het product. Op die manier kunnen sector-gebaseerde benchmarks voor duurzaamheidsresultaten worden vastgesteld die de vergelijkbaarheid vergroten. Aangezien er alleen gebruik wordt gemaakt van bestaande informatievereisten die al beschikbaar zijn, zou dit voor marktpartijen kosteneffectief te implementeren zijn.

Met dit voorstel voor een eenvoudig systeem van categorieën dat het volledige spectrum van financiële producten omvat, wil Triodos IM een bijdrage leveren aan de herziening van de SFDR waartoe de Europese Commissie met haar consultatie het initiatief heeft genomen. Het voorgestelde systeem zou beleggers, met name particuliere beleggers en hun adviseurs, in staat stellen om alle beschikbare producten te vergelijken op basis van dezelfde set basisinformatie over duurzaamheid en zou helpen bij het sturen van de keuzes van beleggers, zoals beoogd met de SFDR.