BlackRock: Financiering energietransitie in EM’s kan enkel met grote hervormingen

BlackRock: Financiering energietransitie in EM’s kan enkel met grote hervormingen

Opkomende markten Energietransitie
Wereld4.jpg

Opkomende markten gaan een doorslaggevende rol spelen in de energietransitie. Deze landen zullen in 2050 namelijk meer dan de helft van de wereldwijde energievraag en CO2-uitstoot voor hun rekening nemen.

De investeringen in de transitie is in deze landen echter veel te laag. Alleen als er grote hervormingen komen, onder meer bij multilaterale ontwikkelingsbanken zoals bijvoorbeeld de Wereldbank, kan het financieringsgat worden gedicht. Dat stelt het BlackRock Investment Institute in het rapport ‘Emerging Markets: Financing the transition.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor opkomende landen nog veel acuter dan voor ontwikkelde economieën. Dit komt door structurele factoren als de sterkere groei van de energievraag, de hogere kosten om de transitie te financieren en een groter aandeel van moeilijk te reduceren emissies, stelt BlackRock.

'Deze factoren, in combinatie met de risico’s die met beleggen in deze landen gepaard gaan, zorgt er waarschijnlijk voor dat de transitiegerelateerde investeringen in opkomende landen veel lager zullen zijn dan wat er nodig is.'

BlackRock wijst op het feit dat investeringen in het terugdringen van de CO2-uitstoot in opkomende landen (exclusief China en Rusland) niet is toegenomen, terwijl dat wel het geval is in ontwikkelde landen en in China.

De vermogensbeheerder verwacht dat de jaarlijkse investeringsbehoefte van opkomende landen 17 tot 24 keer hoger liggen dan de meest recente toezeggingen vanuit ontwikkelde landen aan EM’s voor de financiering van klimaatmaatregelen.  

Om het gat te dichten, zijn veranderingen in de publieke sector en innovaties in de private sector noodzakelijk. Hierdoor komt er een betere van publiek en privaat kapitaal, het zogenoemde blended capital.

Als deze hervormingen er komen, ontstaat er meer ruimte voor privaat kapitaal om investeringsmogelijkheden te vinden die het ‘financieringsgat’ kunnen helpen dichten. 'Dit kan onder ander door meer verschillende mogelijkheden in infrastructuurinvesteringen en het vergroten van de uitgifte van groene obligaties door opkomende landen', aldus BlackRock.

'In ons meest optimistische scenario kunnen de investeringen in de CO2-arme economie met circa 200 miljard dollar per jaar toenemen tot in totaal 4.000 miljard dollar tussen 2030 en 2050. Dit zal de CO2-reductie in de opkomende landen versnellen. Maar als de hervormingen minder effectief zijn, kunnen de investeringen terugvallen met circa 50 miljard dollar per jaar, gevolgd door een lagere economische groei.'