Cardano: Dichten financieringskloof schoon water en sanitair heeft direct enorme positieve impact

Cardano: Dichten financieringskloof schoon water en sanitair heeft direct enorme positieve impact

Infrastructuur Impact beleggen
water.png

Het dichten van de financieringskloof voor schoon water en sanitair heeft direct enorme positieve impact. Sytske Groenewald, Senior Analyst Impact Investing bij Cardano, zegt hierover het volgende:

'Investeren in toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is een ondergeschoven kindje bij institutionele beleggers. Dit terwijl de positieve impact ervan op gezondheid, educatie, gendergelijkheid en economische groei enorm kan zijn. Niet voor niets is toegang tot schoon drinkwater en sanitatie een van de SDG’s van de Verenigde Naties. De VN probeert uit alle macht de bewustwording op dit gebied vergroten, bijvoorbeeld door het jaarlijkse organiseren van de World Toilet Day op 19 november, waarbij ze aandacht vraagt voor de wereldwijde sanitaire crisis. Het onderwerp staat desondanks bij duurzame beleggers nog niet of nauwelijks op het netvlies. Slechts 7% van de impactgelden gaat momenteel naar SDG 6, schoon water en sanitair.'

Kille cijfers van de VN en de WHO

De kille cijfers van de VN en de WHO spreken voor zich. Voor 2,2 miljard mensen is schoon drinkwater onbereikbaar en 3,5 miljard mensen hebben geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Voor meer dan 419 miljoen mensen zit er niets anders op dan hun behoefte in de open lucht te doen. Dit terwijl toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen simpelweg levens redt. Nu nog sterven er dagelijks 1.000 kinderen onder de vijf jaar door gebrek aan schoon water, slechte sanitaire voorzieningen en gebrek aan hygiëne. In totaal overlijden 830 miljoen mensen per jaar aan ziektes die gerelateerd zijn aan slechte hygiëne, zoals cholera en diarree.

Economische groei op lokaal niveau

Investeren in SDG 6 zorgt voor een vliegwieleffect op tal van andere SDG’s zoals goede gezondheid en welzijn (SDG 3), gendergelijkheid (SDG 5) en waardig werk en economische groei (SDG 8). Ontoereikende sanitaire voorzieningen veroorzaken economische verliezen, met name in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in (Zuidoost) Azië. Op lokaal niveau verhogen goede sanitaire voorzieningen de economische groei als gevolg van verhoogde productiviteit door betere gezondheid, lagere medische kosten en minder tijd die wordt besteed aan bijvoorbeeld het halen van water en zorg voor zieke familieleden. Onderzoek laat zien dat elke euro die in sanitatie wordt geïnvesteerd vijf euro aan productiviteit kan opleveren, hetgeen op termijn kan zorgen voor banengroei.

Impact op vrouwen en meisjes is het grootst

De gevolgen van slechte toegang tot schoon drinkwater en sanitatie treffen vrouwen en meisjes onevenredig zwaar. Zij zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het halen van water en het verzorgen van zieke familieleden. Daarnaast hebben vrouwen en meisjes specifieke hygiënebehoeften tijdens de menstruatieperiode en bevallingen, met een verhoogd gezondheidsrisico tot gevolg. Ook de impact op educatie is groot. Momenteel heft een op de drie scholen geen fatsoenlijk toilet en een kwart van de scholen heeft helemaal geen toilet. Dit gebrek aan sanitaire voorzieningen zorgt ervoor dat meisjes minder snel naar school gaan. Verschillende onderzoeken laten zien dat toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op scholen de inschrijvingen van meisjes verhoogt en daarmee de gendergelijkheid.

Ver-van-mijn-bed-show

Er zijn diverse oorzaken voor het feit dat investeerders niet massaal investeren in SDG 6. Allereerst is gebrek aan toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is een ver-van-mijn-bedshow. Schoon drinkwater komt als vanzelfsprekend uit de kraan en wordt zelfs gebruikt om het toilet te spoelen. Gemiddeld verbruiken we in Nederland tegen de 50.000 liter drinkwater per persoon per jaar. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de rivier in de buurt dienstdoet als wasplaats, drinkwatervoorziening én toilet. Dit terwijl in Nederland de aanleg van rioolstelsels tot ver in de twintigste eeuw geen gemeengoed was. Aanleg daarvan in combinatie met drinkwaterleidingen heeft meer invloed gehad op de volksgezondheid dan de uitvinding van penicilline.

Sylvia Giezeman, Portfolio Manager Impact Investing bij Cardano:

'Fund managers kunnen en moeten een cruciale rol spelen in het investeerbaar maken van impactthema’s. De wereld staat voor enorme uitdagingen die niet alleen door de publieke sector en NGO’s opgelost kunnen worden. Cardano is ervan overtuigd dat privaat kapitaal van institutionele investeerders hierin een sleutelrol kan vervullen en dat het de taak is van fund managers om dit te faciliteren. In sommige gevallen maakt Cardano gebruik van blended finance structuren om institutionele investeerders aan te trekken en zo haar verantwoordelijkheid te nemen. Blended finance structuren mixen privaat en publiek kapitaal, ieder met een eigen risicobereidheid. Voor een thema als toegang tot water en sanitatie is dit de manier om institutioneel kapitaal op te halen en de markt open te breken en verder te ontwikkelen. Publieke investeerders - zoals overheden en ontwikkelingsbanken - fungeren dan als buffer voor institutionele beleggers die minder risico willen of kunnen nemen. Op deze manier kunnen investeringsoplossingen worden gebouwd met een risicoprofiel dat past bij de fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers.'