CBS: Nederlandse huishoudens zagen vermogen groeien in 2021

CBS: Nederlandse huishoudens zagen vermogen groeien in 2021

Vermogensbeheer
Mediaan vermogen NL huishoudens eind 2021 (diagram CBS)

Het CBS maakte vandaag bekend dat het vermogen van Nederlandse huishoudens in 2021 iets is gestegen.

‘Begin 2022 bedroeg het doorsnee (mediaan) vermogen van huishoudens € 135.100, bijna € 47.000 meer dan een jaar eerder,’ zo meldt het CBS vandaag de (nog voorlopige!) cijfers van bijna twee jaar geleden. De flinke toename van 53% ‘komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen.’ Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen aanmerkelijk minder, € 21.900, en slechts 11% hoger dan de € 19.700 begin 2021, toen er bijna 3% inflatie was.

Op 1 januari 2022 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland € 2.490 miljard, opgebouwd uit € 3.421 miljard aan bezittingen en € 931 miljard aan schulden.

Eigen woning belangrijkste bezit

‘In 2022 hadden bijna 6 op de 10 huishoudens hadden een eigen woning. Het eigenwoningbezit is sinds 2008 weinig veranderd. De eigen woning vormde met 62% van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. In 2021 was dit aandeel 58%. Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben een grote invloed op het totale vermogen.

Na de eigen woning volgen het aanmerkelijk belang met 13% en bank- en spaartegoeden met 11%. Het aandeel van het ondernemingsvermogen in de bezittingen was met 3% relatief klein.’

Effectengroei & pensioenen

Het vermogen van Nederlandse huishoudens in effecten steeg met 8% minder hard in 2021, van € 151,8 miljard naar € 164,2 miljard, of  gemiddeld € 20.423 per huishouden (zie diagram).

Van die 8,04 miljoen huishoudens zijn er 2,20 miljoen voor wie de voornaamste inkomensbron pensioen of vermogen is. Die groep had begin 2022 een totaal vermogen van € 894 miljard, met een mediaan van € 250.800 (€ 407.100 gemiddeld), wat fors meer was dan een jaar eerder, mediaan  € 194.100 (gemiddeld € 352.300). Deze groep had begin 2022 mediaan € 46.700 aan effecten (€ 227.900 gemiddeld), ten opzichte van een jaar eerder mediaan € 43.700 (gemiddeld € 216.200).