Nico Rieske: Impactbeleggen - meten = weten

Nico Rieske: Impactbeleggen - meten = weten

Impact beleggen
Nico Rieske (foto archief asr vermogensbeheer) 980x600.jpg

Bij impactbeleggen willen we naast een marktconform financieel rendement ook een positieve impact realiseren op een duurzame toekomst voor mens en planeet. Dus beleggen we in bedrijven die met hun producten, diensten, technologie of infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van een of meerdere problemen op sociaal- en milieugebied.

Door Nico Rieske, Hoofd Aandelen, a.s.r. vermogensbeheer

Van zowel ‘duurzame belegging’ als ‘impactbelegging’ bestaan op dit moment nog geen scherpe definities. In de toekomst worden die door wetgeving of marktontwikkelingen verder ingevuld. De markt werkt aan een objectieve toets, en ook de EU is ermee bezig, maar zolang die er niet is, blijven misverstanden mogelijk.

Voor het toetsen van impact wordt door de markt vaak gebruikgemaakt van impactdata die door de leveranciers van ESG-ratings en -data worden verzameld. Maar die is niet bepaald waterdicht. Zo zijn vaak alleen grotere bedrijven in staat om zulke data aan te leveren. Dit is meestal de reden waarom veel impactfondsen sterk gericht zijn op grote concerns. Echte innovators, vaak starters die als katalysator van impact kunnen dienen, kom je zo niet tegen. Daar moet je moeite voor doen.

Het is een extra stap om plek in te ruimen voor zulke pioniers in een aandelenfonds. Aanjagers van impact heb je nodig, maar om ze als belegger goed te kunnen monitoren, moeten ze wel in de buurt zitten. Voor de grotere concerns is dat niet nodig; die kun je ook op afstand goed monitoren.

Voor onze eigen impactstrategie hadden we een objectieve toets nodig. We hebben die zelf ontwikkeld, gebaseerd op toonaangevende internationale organisaties. Zo kunnen we daadwerkelijk leveren wat we claimen te leveren. Voor onze duurzame doelen volgen we de 17 SDGs die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Als leidraad voor de impacttoets maken we gebruik van de ‘Impact Investing Market Map’ van de Principles of Responsible Investing van de Verenigde Naties.

Het resultaat van de toets: écht ‘groene’ aandelenfondsen, zoals ons nieuwe Wereldwijd Impact Aandelen Fonds, een artikel 9-fonds dat wij vanzelfsprekend ook objectief toetsen op impact. Elk bedrijf in ons fonds moet voldoen aan de hoge hierboven beschreven impactnormen. Door bovendien echte, maar goed te monitoren innovators toe te voegen aan het fonds, wordt het ‘impactwiel’ ook van onderop in beweging gezet.

Een impactfonds beslaat bij ons het liefst een groot deel van de SDGs; dus niet alleen gericht op hernieuwbare energie of duurzame landbouw, maar evenwichtig gespreid over alle thema’s. Toen wij in 2019 met impactbeleggen begonnen, waren we er vroeg bij. Daarom weten we hoe belangrijk het is om deze extra duurzame vorm van beleggen strak te definiëren. Anders houdt het geen stand.

Impact moet een scherp afgebakende beleggingscategorie worden en ook een serieus verdienmodel, zonder de ‘lucht van geitenwollen sokken’. Een model met kans op een mooi rendement op de lange termijn, dat tegelijkertijd de planeet en de samenleving vooruithelpt.

Bijlagen