Oranje Fonds kiest Anthos Fund & Asset Management voor vermogensbeheer

Oranje Fonds kiest Anthos Fund & Asset Management voor vermogensbeheer

Vermogensbeheer
Algemeen (21) samenwerken

Oranje Fonds kiest Anthos Fund & Asset Management (hierna: Anthos) als nieuwe vermogensbeheerder voor het vermogen van circa EUR 300 miljoen. 

Anthos gaat een geïntegreerd pakket van beleggingsadvies en vermogensbeheerdiensten aan Oranje Fonds leveren.

Het fiduciair mandaat is aan Anthos toegekend na een selectietraject van enkele maanden in de eerste helft van 2023. Doorslaggevend in de keuze voor Anthos is de expertise op het gebied van verantwoord beleggen en de strategische visie van de vermogensbeheerder, die zich in 2022 openstelde voor externe klanten.

Sandra Jetten, Directeur-bestuurder van Oranje Fonds, over de keuze voor Anthos: 'In ons zorgvuldige selectietraject vielen de strategische aanpak en toewijding van het Anthos-team ons op. Anthos focust niet alleen op het behalen van rendement, maar ook op de maatschappelijke aspecten van de beleggingen. Dat is voor ons van groot belang. Want dankzij ons vermogen kunnen wij ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Daarbij horen verantwoorde beleggingen. Dit alles maakte dat wij uiteindelijk hebben gekozen voor Anthos.'

Jacco Maters, CEO van Anthos Fund & Asset Management, over deze acquisitie: 'We zijn trots op het feit dat Oranje Fonds heef t gekozen voor Anthos als fiduciaire partner. Het is een eer te kunnen bijdragen aan de vermogensgroei, zodat Oranje Fonds zich kan blijven richten op de continuïteit van hun maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn net als Oranje Fonds gericht op kapitaalbehoud op de lange termijn. Bovendien vinden wij elkaar in menselijke waardigheid, een waarde die Anthos hanteert als basis voor de beleggingsbeslissingen en die een kernwaarde voor Oranje Fonds is.'

Anthos gaat met ingang van 1 januari 2024 voor Oranje Fonds aan de slag. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.