Boer & Croon: Communicatie pensioenadministrateurs en vermogensbeheerders moet beter

Boer & Croon: Communicatie pensioenadministrateurs en vermogensbeheerders moet beter

Pensioenstelsel Pensioenfondsen Pensioen
Algemeen (29) samenwerken advies

Als twee mensen elkaars taal niet spreken, kunnen ze op twee manieren communiceren. Ze kunnen een vertaler zoeken die iedere keer als ze iets te bespreken hebben wordt opgetrommeld. Of ze kunnen zich allebei richten op het spreken van een meer gemeenschappelijke taal.

In de pensioenwereld worstelt men nu met een vergelijkbaar dilemma. Met de invoering van het nieuwe pensioencontract staat de pensioensector voor een van de meest ingrijpende veranderingen ooit.

Een van de vraagstukken die deze transitie met zich meebrengt is de nauwere samenwerking tussen vermogensbeheerders en pensioenadministrateurs. Zij hanteren verschillende denkwijzen en hebben moeite om elkaars taal te begrijpen.

Een veelbesproken oplossing hiervoor is de (tijdelijke) invoering van een middenadministratie. Deze tussenlaag brengt de data van vermogensbeheerder(s) samen en vertaalt deze naar bruikbare informatie voor de pensioenadministrateurs.

Een lternatieve enadering

De vraag is echter of de focus moet liggen op het creëren van een middenadministratie, of eerder op het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen vermogensbeheerders en pensioenadministrateurs.

Het creëren van een nieuwe uitvoeringslaag in de vorm van deze middenadministratie, lijkt op een noodoplossing in plaats van een directe oplossing voor het probleem van gebrekkige communicatie en samenwerking tussen de betrokken partijen.

Daarom kan er beter direct worden ingezet op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het eenduidig beleggen van verantwoordelijkheden.

Extra uitvoeringslaag

Omdat sprake is van tijdsdruk kan een middenadministratie een nuttige tussenoplossing bieden. Toch is het verstandig om direct al in te zetten op een meer duurzame benadering. Om te beginnen met goede afspraken en standaarden tussen verschillende leveranciers binnen de sector.

Deze aanpak kan de weg vrijmaken voor een naadloze uitwisseling van informatie zonder onnodige complexiteit en kosten. Dan kan de middenadministratie op termijn ook weer worden afgeschaft als extra uitvoeringslaag.

Duurzame oplossing

Het debat over de rol van middenadministratie in de pensioensector zal ongetwijfeld voortduren. Maar één ding is duidelijk: het is essentieel om de problemen van gebrekkige communicatie en samenwerking tussen vermogensbeheerders en pensioenadministrateurs aan te pakken, en de uiteindelijke oplossing zal moeten bijdragen aan een efficiënter en transparanter pensioenlandschap.