DWS: Nieuwe leiding Wereldbank kan energietransitie EMDE-landen in gang zetten

DWS: Nieuwe leiding Wereldbank kan energietransitie EMDE-landen in gang zetten

Opkomende markten Energietransitie
Wereld4.jpg

De hervormingen bij de Wereldbank kunnen ervoor zorgen dat er meer kapitaal komt voor het financieren van maatregelen die de klimaatverandering tegengaan.

Dat stelt vermogensbeheerder DWS in de Grafiek van de Week. Met name de opkomende markten en zich ontwikkelende economieën (EMDE), landen die de laatste jaren steeds meer broeikasgassen uitstoten, hebben gelden nodig om klimaatmaatregelen te nemen.

De EMDE-landen zijn cruciaal als het aankomt op het terugdringen van CO2-uitstoot en het halen van de afspraken die zijn genomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Deze groep, met name China en India, is de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor vrijwel de gehele toename van de CO2-uitstoot. Ook zullen de landen tegen het eind van het huidige decennium goed zijn voor 98% van de wereldwijde bevolkingstoename. 

En er is nog veel werk aan de winkel, blijkt uit de DWS-grafiek. In EMDE-landen (exclusief China) bedragen de investeringen in schone energiebronnen per hoofd van de bevolking minder dan een tiende dan in ontwikkelde economieën.

Om de effecten van klimaatverandering in te perken en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, hebben de EMDE-landen, exclusief China, tot 2030 jaarlijks $1000 miljard aan investeringen  nodig, aldus het Internationaal energie Agentschap (IEA).

Met de komst van Ajay Banga als president van de Wereldbank is er een nieuwe kans ontstaan om van het klimaat een focus te maken bij het toekennen van leningen aan EMDE-landen. Dit soort strategieën kan tegelijk ook helpen om privaat kapitaal aan te trekken voor dergelijke financieringen.

02062023 DWS