LGIM: Drie ETF-beleggingsthema’s voor 2023

LGIM: Drie ETF-beleggingsthema’s voor 2023

ETF's
ETF (02) Actief Passief beleggen

Duurzame energie, waterstof en cyberveiligheid zijn de drie thema’s die vermogensbeheerder LGIM hoog op de agenda heeft staan voor 2023, onder meer voor zijn ETF’s. Want precies deze thema’s kunnen oplossingen bieden voor veel van de problemen waar de wereld vandaag mee worstelt. “Onze blik is vooruit gericht maar we blijven ons bewust van het hier en nu”, aldus Aanand Venkatramanan, hoofd ETF’s EMEA bij LGIM.

De Europese energiecrisis ontvlamde door de inval van Rusland in Oekraïne. Toch was het energienetwerk al jaren eerder kwetsbaar door de te lage investeringen in duurzame energie. Wind-, zonne- en waterenergie zijn de oplossing voor de huidige energie- en klimaatcrisis en ze zijn bovendien bijzonder goedkope elektriciteitsbronnen.

Maar er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Het totale energieverbruik wereldwijd bestaat maar voor 11% uit duurzame energie. De oplossingen voor de grootste uitdagingen rondom duurzame energie zijn al bekend. Grote schommelingen in productie kun je opvangen met batterijontwikkeling en de inefficiëntie in de netwerken kan worden verbeterd door netopslag en ‘opslag achter-de-meter’. Een marktsegment op het gebied van duurzame energie dat grote kansen biedt, zijn elektrische voertuigen. Gezien de dalende kosten en hun groeiende populariteit zou de jaarlijkse verkoop van elektrische auto’s met 36% kunnen groeien tussen 2019 en 2024.

De rol van waterstof

Een omschakeling naar groene waterstof is voor vervuilende bedrijven zoals ammoniakproducenten in veel gevallen laaghangend fruit. Ook voor sectoren waar de transitie naar schone energie moeilijker is, zoals de cement-, staal-, en glasproductie, kan groene waterstof een stap zijn die de energietransitie dichterbij brengt. De mogelijkheden voor hernieuwbare energie, batterijtechnologie en groene waterstof zijn enorm. Op de klimaattop COP27 in Egypte is dit jaar de basis gelegd voor de financiering van de ontwikkeling van deze bronnen in minder ontwikkelde landen. Wel kan deze opmars nog hinder ondervinden van te trage beleidsondersteuning en de hoge investeringen die voor groene projecten nodig zijn.

De digitale economie

Cyberveiligheid biedt verschillende groeikansen in 2023. Door de Covid-pandemie is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Maar daarmee is ook de dreiging van cybercriminaliteit groter geworden. Binnen de cyberbeveiligingssector zien we een aantal technieken die al ver zijn ontwikkeld, juist nieuwe technologieën kunnen het komende decennium bepalen. Hardware security modules (HSM’s) bieden bijvoorbeeld extra beveiliging voor gevoelige data. HSM’s worden steeds belangrijker. Ze zijn onder meer een vereiste voor Windows 11, dat naar verwachting in de komende twee tot drie jaar het standaard besturingssysteem voor nieuwe PC’s wordt.

Een schitterende toekomst

Fotonica – het domein van de optische elektronica - is door de Europese Commissie als een sleuteltechnologie in de 21ste eeuwige bestempeld. Ook LGIM ziet het als een thema met grote potentie. De technologie van het manipuleren, uitzenden en detecteren van licht wordt al gebruikt in de auto-industrie, landbouw en robotica. Nu kan het ook een rol gaan spelen in opkomende domeinen zoals kwantumcomputing.